Menedżer Roku Regionu Łódzkiego 2016
05.01.2017

W Sali Koncertowej Filharmonii Łódzkiej odbyła się uroczysta gala IX edycji konkursu Menedżer Roku Regionu Łódzkiego 2016, organizowanego przez Dziennik Łódzki (Polska Press Spółka z o.o., Oddział w Łodzi) oraz Lożę Łódzką BCC, pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego. Uczestniczyli w niej tegoroczni nominowani, laureaci poprzednich edycji, władze Województwa i Łodzi, członkowie Loży oraz liczni przedstawiciele środowiska gospodarczego województwa łódzkiego.

Prestiżowe nagrody – statuetki zdobyli w kategorii – Jacek Furman, prezes Aflofarm Farmacja Polska sp. z o.o., w kategorii – Krzysztof Jaroszewicz, prezes JASZPOL sp. z o.o. i w kategorii – Mirosław Kik, prezes KIKGEL sp. z o.o., członek Loży Łódzkiej BCC.

Wśród 15 nominowanych menedżerów, oprócz M. Kika, byli członkowie Loży Łódzkiej BCC – Grzegorz Lichocik, prezes DACHSER sp. z o.o. i Krzysztof Bednarek prezes OCMER sp. z o.o.

Procedura wyboru najlepszych Menedżerów Regionu składała się z trzech etapów. W pierwszym etapie 203 reprezentujących różne środowiska, wskazało 238 osób zasługujących na miano Menedżera Regionu.

W drugim etapie osoby, które uzyskały najwięcej wskazań, otrzymały zaproszenie, wraz z ankietami konkursowymi. Wszystkie kandydatury zostały ocenione według jednego . Kwalifikowanie do ścisłego grona finalistów zostało przeprowadzone na podstawie oceny wielokryterialnej, składającej się z następujących elementów: ocena punktowa firmy, ocena działalności społecznej kandydata, ocena aktywności kandydata w życiu regionu.

Trzeci etap to wybór najlepszych – dokonała tego Kapituła konkursu. W tajnym głosowaniu, oceniano kandydatów w skali 1 – 5 punktów. O pozycji w rankingu decydowała suma uzyskanych punktów. W skład Kapituły wchodzili: Marszałek Województwa Łódzkiego, Wojewoda Łódzki, Prezydent Miasta Łodzi, Kanclerz Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności, Rektor Politechniki Łódzkiej, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego oraz przedstawiciele organizatorów.

W części artystycznej wystąpił zespół Alla Vienna, a galę zakończył tradycyjny bankiet.

Grzegorz Jegier

Nominację dla Mirosława Kika wręcza Krzysztof T. Borkowski kanclerz Loży Łódzkiej BCC, Wiceprezes Business Centre Club, Marcin Polak, prezes Polska Press Oddział w Łodzi (w środku), fot. Grzegorz Gałasiński (Dziennik Łódzki)

Nominację dla Mirosława Kika wręcza Krzysztof T. Borkowski kanclerz Loży Łódzkiej BCC, Wiceprezes Business Centre Club, Marcin Polak, prezes Polska Press Oddział w Łodzi (w środku), fot. Grzegorz Gałasiński (Dziennik Łódzki)

Menedżerowie Roku Regionu Łódzkiego ‘2016: Jacek Furman, Krzysztof Jaroszewicz, Mirosław Kik, fot. Grzegorz Gałasiński (Dziennik Łódzki)

Menedżerowie Roku Regionu Łódzkiego ‘2016: Jacek Furman, Krzysztof Jaroszewicz, Mirosław Kik, fot. Grzegorz Gałasiński (Dziennik Łódzki)

Laureaci Konkursu i członkowie Kapituły, m.in. Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego (trzeci od lewej), Ireneusz Jabłoński, wiceprezydent Łodzi (drugi od prawej), fot. Grzegorz Gałasiński (Dziennik Łódzki)

Laureaci Konkursu i członkowie Kapituły, m.in. Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego (trzeci od lewej), Ireneusz Jabłoński, wiceprezydent Łodzi (drugi od prawej), fot. Grzegorz Gałasiński (Dziennik Łódzki)

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL