Międzynarodowa mobilność pracowników i różnorodność w miejscu pracy – wyzwania i szanse dla biznesu

28.10.2021

Jedną z barier w funkcjonowaniu firm w swoich branżach jest niezmiennie dostęp do pracowników o określonych kwalifikacjach. Poznań jest trzecim z kolei miastem po Trójmieście i Warszawie, w którym pomimo pandemii przybyło najwięcej nowych miejsc pracy w sektorze nowoczesnych usług biznesowych – podaje ABSL w raporcie z 2021 r. Wiąże się to z koniecznością poszukiwania talentów i zarządzania mobilnością pracowników. Temu poświęcona była Konferencja IOM, która odbyła się 26 października br. w Poznaniu.

Zjawiskom tym towarzyszy wzrost liczby cudzoziemców w województwie wielkopolskim i samym Poznaniu, który staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem zatrudnienia i zamieszkania dla osób pochodzących z innych krajów. W 2020 r. liczba cudzoziemców posiadających zezwolenia na pobyt wydane przez wojewodę wielkopolskiego wyniosła 35 429, o prawie 30% więcej niż w roku 2019. Województwo wielkopolskie jest również w czołówce pod kątem wydanych zezwoleń na pracę – 52 189 w 2020 r. w porównaniu do 49 586 w 2019 r. W związku z tym zarówno przed firmami, jak i władzami miast, stoją wyzwania integracyjne, prawne i etyczne. Podczas konferencji kwestie te zostały mówione przez ekspertki i ekspertów w formie prezentacji, a także paneli dyskusyjnych.

Konferencję otworzyła Livia Styp-Rekowska, Szefowa Misji IOM w Polsce z tematem „Współczesne wyzwania dotyczące międzynarodowej mobilności pracowników”. Następnie przez Panią Matuszczak-Szulc, Dyrektorkę Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania zostały omówione „Trendy imigracyjne w województwie wielkopolskim i sytuacja na rynku pracy w Poznaniu”.

Temat „Legalizacji pobytu i pracy oraz adaptacja – oferta działań dla pracodawców oraz pracowników w ramach projektu Aktywator WLKP” przybliżyły panie Anna Ochmańska, Psycholożka/Trenerka, IOM oraz Karolina Sydow, Członkini Zarządu, Fundacja Centrum zadań nad Migracjami. Następnym punktem programu był panel dyskusyjny pt. „Doświadczenia i dobre praktyki – etyczna rekrutacja i zatrudnianie cudzoziemek i cudzoziemców oraz zarządzanie międzynarodową mobilnością jako element strategii zarządzania talentami”, w którym wzięli udział:

• Olgierd Baltaki, Dyrektor HR, Samsung Electronics

• Paweł Fecko, Prezes Zarządu, IPF Group

• Zbyszko Pawlak, Kanclerz Loży Wielkopolskiej BCC, Przewodniczący Wojewódzkiej Rada Dialogu Społecznego,

• Roman Staszewski, Prezes Zarządu i Dyrektor Fabryki Bridgestone Poznań

W obszarze „Polityki migracyjnej Polski – planowane zmiany prawne w zakresie zatrudniania cudzoziemców oraz implikacje dla pracodawców” głos zabrał Michał Wysłocki, ekspert BCC ds. legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce.

 

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL