Spotkanie z ministrem SzałamachąMinister finansów w Poznaniu

11.01.2016

Z inicjatywy przedstawicieli Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  oraz wielkopolskich organizacji  biznesowych, m.in. Loży Wielkopolskiej odbyło się spotkanie z Pawłem Szałamachą. Uczestniczyło w nim blisko 150 gości. Minister finansów, po krótkiej prezentacji swoich założeń i celów oddał głos przedsiębiorcom.

Ze strony biznesu padły pytania związane bezpośrednio z inicjatywami społecznymi rządu, np.: z finansowaniem programu wsparcia rodzin 500 plus czy też obniżenia wieku emerytalnego i związanych z nimi kwestii finansowych. Oczywiście nie zabrakło pytań dotyczących prowadzenia biznesu. Minister Szałamacha omawiał kwestie podwyższenia kwoty wolnej od podatku, przedstawiał założenia projektu uszczelnienia i podwyższenia ściągalności podatku VAT (likwidacja karuzel podatkowych) czy też zasad współpracy instytucji kontrolnych państwa z biznesem. Oczywiście odniósł się także do pytań o podatek obrotowy dla sklepów wielkopowierzchniowych, i o tzw. podatek bankowy.

Przedstawiciele biznesu mówili o kilku sugestiach i rozwiązaniach związanych z oczekiwaniami przedsiębiorców wobec rządu. Przedstawiono również pomysły i inicjatywy w odniesieniu do usprawnień w zakresie ściągalności podatków oraz wskazano obszary działalności państwa, które z uwagi na indywidulane powiązania z biznesem w sposób szczególny powinny zostać wzięte pod uwagę w zakresie zmian ustaw i rozporządzeń.

Przemysław Sobczak
Spotkanie z ministrem Szałamachą, fot. archiwum

Spotkanie z ministrem Szałamachą, fot. archiwum

Minister finansów Paweł Szałamacha spotkał się z wielkopolskimi przedsiębiorcami i samorządowcami.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL