Możliwości i uwarunkowania udziału polskich firm w odbudowie Ukrainy

26.10.2023

25 października w Kielcach odbyło się spotkanie Loży Świętokrzyskiej BCC, spoświęcone możliwościom udziału polskich firm w odbudowie Ukrainy.

Spotkanie rozpoczął Andrzej Mochoń, Kanclerz  Loży Świętokrzyskiej BCC. Powitał on  uczestników spotkania  oraz przedstawił  prelegentów: Magdalenę Domagałę – dyr. Hotelu „Echo” oraz Andrzeja Wrębiaka z Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

Następnie oddał głos Magdalenie Domagale, która zaprezentowała firmę „Karabela CK”, członka Loży Świętokrzyskiej BCC. Firma funkcjonuje od 20 lat i  zatrudnia ponad 1000 osób działających w wielu placówkach terenowych. Ma status zakładu pracy chronionej. Jej specjalnością są usługi ochrony mienia oraz usługi porządkowe. Od 2018 r. działalność  Firmy została   wzbogacona o usługi hotelarskie świadczone w Hotelu „Echo”. Hotel jest położony w Cedzynie koło Kielc, w centrum Gór Świętokrzyskich, w bliskiej odległości od zalewu, w otoczeniu sosnowego lasu, stwarzającego prozdrowotny mikroklimat. Jest to doskonałe miejsce do organizacji konferencji, szkoleń oraz spotkań biznesowych i towarzyskich.

Po zakończeniu prezentacji M. Domagały głos zabrał Andrzej Wrębiak. Przedstawił on aktualny stan gospodarki Ukrainy. Zwrócił uwagę na fakt, że choć po wybuchu wojny PKB Ukrainy spadło o ponad 29%, to już w 2023 r. przewiduje się jego wzrost o 2,9%. Na wysokim poziomie utrzymują się też rezerwy finansowe. Natomiast znacznie pogorszyła się sytuacja demograficzna – o ile przed wojną Ukrainę zamieszkiwało 41,1 mln osób, to na skutek emigracji i strat wojennych liczba ta drastycznie zmniejszyła się. Z kraju wyemigrowało około 6,5 mln osób, z czego prawdopodobnie nie wróci od 1,3 do 3,3 mln osób. W wyniku działań wojennych zniszczony został majątek cywilny na sumę około 113 mld USD, a pełna odbudowa może kosztować ponad 700 mld USD.

W pomocy finansowej dla Ukrainy największy udział ma USA oraz Unia Europejska. Natomiast Polska  okazała się największym donatorem pod względem świadczeń w relacji do PKB.

Proces odbudowy gospodarki Ukrainy już się rozpoczął. Można go pogrupować wg charakteru działań dominujących na awaryjne działania naprawcze (m.in. pomoc humanitarna, naprawy infrastruktury krytycznej), realizowane w trakcje działań wojennych oraz etapy możliwe do realizacji po zakończeniu lub zamrożeniu wojny, takie jak rekonstrukcja i odbudowa, modernizacja oraz akcesja do Unii Europejskiej.

Dotychczas nie udało się sformułować struktury koordynującej przedsięwzięcia krajów i instytucji wspierających odbudowę Ukrainy, ale pewnym krokiem w tym kierunku jest utworzenie przez Grupę G7 platformy koordynacyjnej. Odbywają się za to liczne spotkania i konferencje gromadzące różne fora interesariuszy. Prelegent udzielił kilku rad firmom zainteresowanym prowadzeniem biznesu na Ukrainie, m.in. zalecił współpracę z doradcami znającymi przepisy ukraińskie oraz praktyczne aspekty prowadzenia działalności w tym kraju.

Po zakończeniu prezentacji rozpoczęła się dyskusja dotycząca m.in. szans polskich firm na preferencyjne traktowanie przy odbudowie Ukrainy w kontekście pomocy udzielonej przez Polskę od początku wojny, przewag konkurencyjnych polskich podmiotów  wynikających m.in. z bliskiej odległości od granicy z Ukrainą, czy też perspektyw  pozostania w Polsce firm ukraińskich, których działa obecnie w naszym kraju około 26 tys. Dyskutowano też o horyzoncie czasowym wstąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej.

W ramach spraw różnych zachęcono do udziału w konkursie „Firma Dobrze Widziana”, zaproszono na konferencję organizowaną 9 listopada przez BCC i Grant Thornton, zaproszono członków na Mistrzostwa Świata IDO w hip-hopie i poppingu odbywające się w Targach Kielce oraz na kolejne spotkanie Loży Świętokrzyskiej BCC 23 listopada.

 

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL