Nagroda dla Najaktywniejszych Organizacji w Radzie Przedsiębiorców w 2022 r. dla BCC

14.06.2023

13 czerwca, podczas uroczystej Gali z okazji IV Ogólnopolskiego Dnia Przedsiębiorcy, zorganizowanej przez Rzecznika MŚP  w hotelu Andel’s w Łodzi, Business Centre Club otrzymał nagrodę za zajęcie drugiego miejsca wśród Najaktywniejszych Organizacji  w Radzie Przedsiębiorców w 2022 r.

Nagrodę odebrał Kanclerz Loży Łódzkiej BCC Krzysztof T. Borkowski.

Filary Przedsiębiorczości, przyznawane przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Adama Abramowicza, zostały wręczone również w innych kategoriach, m.in za najkorzystniejszą dla sektora MŚP zmianę prawa w roku 2022 (wyróżnienie otrzymał minister Waldemar Buda, który doprowadził do uchwalenia ustawy o fundacjach rodzinnych). Podczas wydarzenia przyznano również Nagrodę specjalną Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2022, którą otrzymał poseł Bartłomiej Wróblewski, który – jako szef sejmowej komisji ds. deregulacji – znacząco przyczynił się do zmiany ustawy o Rzeczniku MŚP.

Z okazji Dnia Przedsiębiorcy, na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, przedsiębiorcom zostały przyznane odznaczenia państwowe, wręczane przez Andrzeja Derę, sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta, który odczytał też list prezydenta.

„Według danych PARP za rok 2021 z blisko 2,2 mln firm działających w Polsce, 99,8 proc stanowiły przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie. Często rodzinne, z reguły usługowo-handlowe, zatrudniające w sumie 6,75 mln osób. Co oznacza ponad 2/3 pracujących w sektorze przedsiębiorstw. Liczby te ukazują wpływ firm prywatnych, przede wszystkim małych i średnich, na Polską gospodarkę” – napisał prezydent.

Za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju polskiej gospodarki Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski został odznaczony Andrzej Sadowski. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za działalność społeczną otrzymał Zdzisław Niziński. Za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej Złotym Krzyżem Zasługi zostali uhonorowani: Piotr Grabowicz, Krzysztof Karcz, Kazimierz Pruski, Zbigniew Stencel. Srebrny Krzyż w tej kategorii otrzymali: Janusz Kuleta, Henryk Siodmiok, Przemysław Sztandera, Paweł Witaszek, a Brązowy Krzyż Zasługi: Aneta Bogacka-Gawrysiak, Radosław Dziuba, Robert Fintak, Anna Nadolska, Krzysztof Parol, Zbigniew Sobieraj, Łukasz Szarama.

Bardzo dziękujemy za wyróżnienie BCC Filarami Przedsiębiorczości dla najaktywniejszych organizacji w Radzie Przedsiębiorców w 2022 roku – takie nagrody i docenienie wysiłków jeszcze bardziej mobilizują nas do utrzymania wysokiej aktywności w Radzie Przedsiębiorców.

 

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL