„Najnowsze zmiany w prawie dla przedsiębiorców” w Loży Świętokrzyskiej BCC

29.09.2023

28 września odbyło się spotkanie Loży Świętokrzyskiej Business Centre Club , poświęcone „Najnowszym zmianom w prawie dla przedsiębiorców”.

Gościem spotkania był radca prawny Marcin Żmuda, absolwent prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, prowadzący w Kielcach kancelarię prawną specjalizującą się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, karnego i gospodarczego.

Spotkanie rozpoczął Andrzej Mochoń, Kanclerz  Loży Świętokrzyskiej BCC, który powitał  uczestników spotkania  i przedstawił  prelegentów: Sylwię Majcherską-Malec, przedstawicielkę firmy Trust Investment S.A. oraz radcę prawnego Marcina Żmudę.  Następnie uczestnicy spotkania minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego członka Loży Świętokrzyskiej BCC Tomasza Bieruta, który był  reprezentantem firmy Universal Leaf Tobacco Poland z Jędrzejowa.

Sylwia Majcherska-Malec zaprezentowała podstawowe informacje o firmie Trust Investment S.A. Spółka powstała w 2015 r. i zajmuje się realizacją projektów developerskich w sektorze nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych na terenie całej Polski. Posiada biura sprzedaży w Kielcach, Częstochowie, Gliwicach i Radomiu. W toku swej działalności sprzedała około 400 nieruchomości o łącznej powierzchni ponad 30 tys. m kw.

Następnie głos zabrał Marcin Żmuda, który przedstawił najważniejsze zmiany w prawie gospodarczym ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich nowelizacji w kodeksie spółek handlowych, kodeksie pracy oraz kodeksie postępowania cywilnego. Szczególne zainteresowanie wzbudziły zmiany w k.p.c. dotyczące obowiązku przywrócenia przez sąd do pracy zwolnionych pracowników do czasu zakończenia postępowania sądowego. Na zakończenie prezentacji M. Żmuda przygotował dla uczestników spotkania niespodziankę w postaci krótkiego omówienia przepisów kodeksu drogowego dot. praw i obowiązków kierowców i pieszych obowiązujących na przejściach dla pieszych. Członkowie Loży w toku dyskusji pytali m.in.  o odpowiedzialność  członków rad nadzorczych związaną z nowymi uprawnieniami tych organów oraz o obowiązek przywracania do pracy osób zwolnionych dyscyplinarnie.

W ramach spraw różnych złożono podziękowania Małgorzacie Gawęckiej, prezes Fundacji „Kaganek”, utworzonej przy Świętokrzyskiej Grupie Przemysłowej „Industria” S.A., za zaproszenie członków na przedpremierę spektaklu „Łuszczyńscy w służbie ludzkości”. Na spotkaniu przedstawiono też krótką informację na temat przebiegu Konferencji BCC For The Future, zachęcając do udziału w kolejnej edycji tego wydarzenia.

 

 

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL