Nasi partnerzy - przyjazne Urzędy Skarbowe19.06.2017

Zakończenie wojewódzkiego finału XV edycji Konkursu Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy, organizowanego przez Ministerstwo Finansów i Business Centre Club odbyło się w sali Senatu Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi (członka BCC). Regionalnymi współorganizatorami Konkursu były: Izba Rzemieślnicza w Łodzi, Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa, Polskie Stowarzyszenie Właścicielek Firm – Oddział Łódzki, Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej Lewiatan oraz Stowarzyszenie Klub 500-Łódź.

Przedsiębiorcy województwa łódzkiego uznali, że na tytuł Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy zasługują: Łódzki Urząd Skarbowy (naczelnik Bogusława Malinowska), Urząd Skarbowy w Bełchatowie (naczelnik Piotr Cichy) oraz Urząd Skarbowy w Skierniewicach (naczelnik Wiesław Kupisiński). Nominowanymi do finału wojewódzkiego zostały również Urząd Skarbowy w Brzezinach, Urząd Skarbowy w Opocznie i Urząd Skarbowy w Wieluniu.

W spotkaniu wzięli udział Arkadiusz Paluszkiewicz – dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi, Marek Kołaciński i Artur Zajączkowski – zastępcy dyrektora Izby, wyróżnieni naczelnicy Urzędów Skarbowych oraz członkowie Loży Łódzkiej i przedstawiciele partnerów regionalnych konkursu.

Przybyłych gości powitał kanclerz  Krzysztof T. Borkowski, a następnie przypomniał zasady i przedstawił wyniki Konkursu. W części seminaryjnej spotkania Marek Kołaciński przedstawił informację o wpływach podatkowych w województwie łódzkim, a Artur Zajączkowski zapoznał uczestników z najważniejszymi założeniami projektowanych zmian Ordynacji podatkowej. Pytania zgłoszone przez przedsiębiorców dotyczyły szczegółów funkcjonowania Izb Administracji Skarbowej i Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Kanclerz Loży Łódzkiej BCC przedstawia wojewódzkich laureatów XV edycji Konkursu Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy: Artur Zajączkowski, Arkadiusz Paluszkiewicz, Krzysztof T. Borkowski, Marek Kołaciński, fot. Grzegorz Gałasiński (Dziennik Łódzki)

Kanclerz Loży Łódzkiej BCC przedstawia wojewódzkich laureatów XV edycji Konkursu Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy: Artur Zajączkowski, Arkadiusz Paluszkiewicz, Krzysztof T. Borkowski, Marek Kołaciński, fot. Grzegorz Gałasiński (Dziennik Łódzki)

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach Wiesław Kupisiński (w środku) - laureat XV edycji Konkursu Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy, Arkadiusz Paluszkiewicz (z lewej) Krzysztof T. Borkowski (z prawej), fot. Grzegorz Gałasiński (Dziennik Łódzki)

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach Wiesław Kupisiński (w środku) – laureat XV edycji Konkursu Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy, Arkadiusz Paluszkiewicz (z lewej) Krzysztof T. Borkowski (z prawej), fot. Grzegorz Gałasiński (Dziennik Łódzki)

Laureaci etapu ogólnopolskiego z województwa łódzkiego: Arkadiusz Paluszkiewicz, Wiesław Kupisiński, Bogusława Malinowska, Piotr Cichy, Krzysztof T. Borkowski, fot. Grzegorz Gałasiński (Dziennik Łódzki)

Laureaci etapu ogólnopolskiego z województwa łódzkiego: Arkadiusz Paluszkiewicz, Wiesław Kupisiński, Bogusława Malinowska, Piotr Cichy, Krzysztof T. Borkowski, fot. Grzegorz Gałasiński (Dziennik Łódzki)

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL