Nominacja dla kanclerza Żukowskiego

02.07.2014

Krzysztof Żukowski, wiceprezes BCC, kanclerz Loży Białostockiej został członkiem sześcioosobowego Ponadregionalnego Zespołu ds. Formuły Dialogu Regionalnego oraz Mediacji.

Zespół zajmuje się przygotowaniem nowej formuły dialogu społecznego w miejsce Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Nowa instytucja autonomiczna, Rada Dialogu Społecznego, ma być finansowana ze środków Funduszu Pracy, a przewodniczącego powoływałby Prezydent RP.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL