Nowi eksperci z Loży Katowickiej BCC w WRDS ds. cudzoziemców

30.06.2022

Na wniosek Eugeniusza Budnioka, kanclerza Loży Katowickiej BCC, pełniącego funkcję wiceprzewodniczącego Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego w Katowicach, Artur Czart, prezes zarządu i Katarzyna Kruczała, wiceprezes zarządu Pajmon CPT sp. z o.o. zostali powołani na ekspertów z ramienia BCC do ww. rady w szeroko pojętym zakresie dot. migrantów i uchodźców w Polsce oraz spraw dotyczących pracy cudzoziemców.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Katowicach funkcjonuje w oparciu o ustawę o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Składa się ona z czterech stron: rządowej, samorządowej pracowników oraz pracodawców. Stronę rządową, z mocy ustawy, reprezentuje Jarosław Wieczorek, Wojewoda Śląski oraz dwie wskazane przez niego osoby (wicewojewodowie śląscy), stronę samorządową reprezentuje Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego oraz dwie wskazane przez niego osoby, natomiast strona pracowników i pracodawców, to odpowiednio przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związków zawodowych i związków pracodawców. W tym roku pracom Rady przewodniczy Marszałek Województwa Śląskiego.

 

Artur Czart i Katarzyna Kruczała

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL