Nowy dyrektor Loży Katowickiej BCC

13.11.2023

Witamy nowego dyrektora Loży Katowickiej BCC – dr. Jacka Siatkowskiego. Swoje obowiązki objął z początkiem listopada br. Jego zadaniem jest zarządzanie Lożą Katowicką wspólnie z Kanclerzem Loży, Eugeniuszem Budniokiem, planowanie i organizacja wydarzeń w regionie oraz rozwijanie oferty biznesowej, edukacyjnej i networkingowej. 

Dr Jacek Siatkowski jest konsultantem biznesowym i wykładowcą wyższych uczelni. Od ponad 20 lat uczestniczy w realizacji ogólnopolskich i regionalnych projektów gospodarczo-społecznych dot. m.in. rynku pracy, reorientacji i aktywizacji zawodowej pracowników wielu branż i sektorów oraz rozwoju przedsiębiorczości, finansowanych m.in. ze środków Banku Światowego, Funduszu Know-How, US of Labor, USAID, Phare i kolejnych funduszy UE. Pełnił w nich funkcję dyrektora, eksperta i ewaluatora.

Jest autorem i współautorem licznych strategii branżowych, strategii rozwoju, promocji, marketingu miejsc i raportów badawczych.

Z zamiłowania trener biznesu, facylitator i coach.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL