Nowy ekspert BCC w katowickiej WRDS

14.03.2022

W piątek 11 marca na prośbę Eugeniusza Budnioka, Kanclerza Loży Katowickiej Business Centre Club, pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach, Jerzy Trzeszczyński, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” sp. z o.o. (firma członkowska Loży Katowickiej BCC) został powołany na eksperta z ramienia BCC do ww. rady ds bezpieczeństwa energetycznego i transformacji energetycznej, w świetle konsekwencji gospodarczych spowodowanych inwazją militarną Rosji na Ukrainę.

Obecnie opiniować będzie projekt stanowiska Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS) w sprawie zawieszenia unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji EU ETS z prośbą o konsultację w imieniu BCC.

Projekt stanowiska powstał w związku z tematyką obrad plenarnych WRDS, planowanymi na 31 marca br., poświęconą m.in. ww. Poddawany konsultacjom projekt stanowiska został opracowany przez Region Śląsko-Dąbrowski NSZZ Solidarność. Dominik Kolorz, Wiceprzewodniczący WRDS z NSZZ Solidarność zadeklarował opracowanie projektu stanowiska WRDS w tej kwestii.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Katowicach funkcjonuje w oparciu o ustawę o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Składa się ona z czterech stron: rządowej, samorządowej, pracowników oraz pracodawców. Stronę rządową – z mocy ustawy – reprezentują: Jarosław Wieczorek, Wojewoda Śląski oraz dwie wskazane przez niego osoby (wicewojewodowie śląscy), stronę samorządową reprezentują: Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego oraz dwie wskazane przez niego osoby, natomiast strona pracowników i pracodawców to odpowiednio przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związków zawodowych i związków pracodawców. W tym roku pracom Rady przewodniczy Marszałek Województwa Śląskiego.

Projekt stanowiska WRDS ws. ETS

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL