O podatkach

11.03.2013

Spotkanie Loży Białostockiej poświęcono tematyce podatkowej.

Omawiano m.in takie tematy jak: składanie dokumentów w formie elektronicznej (e-deklaracje), zmiany w podatku od towarów i usług, pełnomocnictwo w prawie podatkowym, zmiany w ustawie Ordynacja podatkowa, zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, e-faktury. Gośćmi przedsiębiorców byli Piotr Pawluczenia, naczelnik Podlaskiego Urzędu Skarbowego; Małgorzata Sokół-Kreczko, naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego oraz Edyta Baliszewska, zastępca naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL