O podatkach - konkretnie, merytorycznie

17.03.2014

Bardzo dużym zainteresowaniem członków Loży Białostockiej cieszyło się spotkanie poruszające kwestie podatkowe.

Tym bardziej, że ulegają one ciągłym modyfikacjom. Piotr Pawluczenia, naczelnik Podlaskiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku oraz jego specjaliści wyjaśniali budzące emocje zmiany związane z rozliczaniem wydatków związanych z wykorzystywaniem samochodów służbowych, wchodzące w życie z dn. 1.04.2014 – znów okazało się jak „przyjazne” jest państwo w stosunku do przedsiębiorców.  Żadnych ułatwień w prowadzeni biznesu, a tylko utrudnienia – taka była opinia zgromadzonych. Omawiano również obowiązki podatników związane z podatkiem dochodowym od osób prawnych i z podatkiem VAT w związku z zatorami płatniczymi.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL