O „Rynku pracy – możliwościach i zagrożeniach” w Loży Katowickiej

23.02.2022

W ubiegłym tygodniu Loża Katowicka BCC we współpracy z Urzędem Miasta Katowice – Miejskim Inkubatorem Przedsiębiorczości Rawa.Ink, Powiatowym Urzędem Pracy w Katowicach, Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Katowicach oraz ekspertami z firmy członkowskiej BCC MM Work Force Professional zorganizowała kolejne spotkanie pt. „Rynek pracy – możliwości i zagrożenia”, które odbyło się w formule hybrydowej.

Spotkanie rozpoczęła Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach Iwona Woźniak-Bagińska, która przedstawiła projekt pilotażowy „Inkubator Zawodowej Aktywizacji Seniora” mający na celu wsparcie seniorów w powrocie na rynek pracy. Kierownik Referatu ds. Projektów i Szkoleń Ewa Klekot przedstawiła prezentację pt. „Krajowy Fundusz Szkoleniowy – wsparcie w kształceniu ustawicznym pracowników i pracodawców.”

Kierownik Działu Instrumentów Rynku Pracy Agnieszka Kowaluk omówiła zagadnienia dot. zatrudnienia subsydiowanego: prace interwencyjne – refundacja części kosztów wynagrodzenia pracownika, doposażenie stanowiska pracy – refundacja poniesionych kosztów w związku z utworzeniem nowego miejsca pracy.

W kolejnej części spotkania Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach zaprezentował program „Praca dla więźniów – korzyści z współpracy ze Służbą Więzienną w kwestii kierowanie do pracy osób pozbawionych wolności.” Prowadzącymi byli Mariusz Nowak oraz Przemysław Żywiecki

Na koniec ekspert z firmy MM Work Force Professional (firma członkowska Business Centre Club) Dyrektor Operacyjna Magdalena Domańska-Gazda przedstawiła tematykę dot. praktycznych zagadnień związanych z zatrudnieniem cudzoziemców.

Materiały do pobrania:

 

 

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL