O zatrudnieniu obywateli Ukrainy w Loży Gdańskiej

14.04.2022

12 kwietnia 2022 r., dzięki stałej współpracy Loży Gdańskiej BCC z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku mieliśmy możliwość zorganizowania spotkania on-line dla firm członkowskich, poświęconego z zatrudnianiu obywateli z Ukrainy przez przedsiębiorców województwa pomorskiego.

Prelegentami spotkania byli:

    • Izabela Jezierska – Dyrektor WUP w Gdańsku,
    • Katarzyna Żmudzińska – Wicedyrektor ds. Rynku Pracy oraz
    • Dariusz Gobis – Wicedyrektor ds. Organizacji i Współpracy.

Podczas prezentacji przedstawionej w trakcie wydarzenia poruszono przede wszystkim temat uchodźców z Ukrainy w aspekcie ich legalnego pobytu i zatrudnienia z uwzględnieniem przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dodatkowo omówiono uproszczone procedury związane ze zgłaszaniem zatrudnienia w ciągu 14 dni poprzez platformę praca.gov.pl oraz pokazano od strony praktycznej poruszanie się po narzędziu systemowym, jakim jest Centralna Baza Ofert Pracy.

Spotkanie rozpoczęła p. Jezierska, przedstawiając dane statystyczne pokazujące trendy i zjawiska na pomorskim rynku pracy. Przede wszystkim mogliśmy zauważyć, że obecnie w regionie obserwowany jest trend rosnący ofert pracy zgłoszonych do powiatowych urzędów pracy. Ważną informacją jest, że na dzień 11 kwietnia 2022 r. w Centralnej Bazie Ofert Pracy zarejestrowanych było ogółem 31 tys. Ofert pracy, z czego 8,4 tys. To oferty przetłumaczone na język ukraiński. Jednocześnie liczba osób bezrobotnych w województwie pomorskim
systematycznie zmniejsza się.

Najwięcej oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi pracodawcy rejestrują w Trójmieście i najczęściej rejestracje te dotyczą zawodów prostych, fizycznych. Katarzyna Żmudzińska opowiedziała o regulacjach prawnych istotnych w zatrudnianiu obywateli Ukrainy.

Omówiona została Ustawa z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w odniesieniu do rynku pracy w wymiarach: pobytu obywateli Ukrainy na terenie RP, zatrudniania obywateli Ukrainy oraz usług rynku pracy dla obywateli Ukrainy. Przekazane zostały również informacje dotyczące konkretnej pomocy oferowanej przez urzędy pracy dla obywateli Ukrainy i wskazano placówki, gdzie o taka pomoc można się zwrócić.

W ostatniej części wystąpienia Dariusz Gobis pokazał od strony praktycznej sposób zgłaszania powierzeń wykonywania pracy i ofert pracy bezpośrednio do Centralnej Bazy Ofert Pracy, poruszając się krok po kroku w ww. narzędziu. Na koniec spotkania pojawiły się pytania ze strony uczestników, a także informacja na temat dostępnych narzędzi wspierających proces zatrudniania obywateli Ukrainy ze strony Prezesa Zarządu firmy Grupa Progres Sp. z o.o.,
Cezarego Maciołka, który podzielił się z pozostałymi członkami Loży Gdańskiej BCC swoimi propozycjami rozwiązań w zakresie zatrudnienia. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony firm członkowskich, zwłaszcza część praktyczna związana z zaprezentowaniem „na żywo” funkcji narzędzia, jakim jest Centralna Baza Ofert Pracy zaciekawiła  uczestników.

Z pewnością tematy poruszane podczas dzisiejszego spotkania będą wymagały ciągłych aktualizacji ze względu na zmieniające się przepisy, zatem formy wsparcia obywateli Ukrainy będą pojawiały się w harmonogramie wydarzeń organizowanych przez Lożę Gdańską BCC.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL