Obrady Kapituły Złotej Setki Podlasia

09.10.2023

W Hotelu Cristal, siedzibie Loży Białostockiej BCC, obradowała Kapituła Złotej Setki Podlasia.

Obrady Kapituły, składającej się z wybitnych przedsiębiorców i naukowców Podlasia, skończyły się wyborem najlepszych firm i Menedżera Roku 2022.

O prestiżowy tytuł ubiegali się prezesi znanych przedsiębiorstw. Wśród pięciu kandydatów startowało dwóch członków z firm Loży Białostockiej: Sylwia Władyko, prezes Chorten oraz Roman Kaleta, prezes firmy Malow. BCC górą. Laureata poznamy na Gali.

Wśród członków Kapituły tradycyjnie zasiada Krzysztof Żukowski, Kanclerz Loży Białostockiej Wiceprezes BCC.

 

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL