Oceń swój urząd! Konkurs „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”

05.01.2022

 

W imieniu Zarządu Business Centre Club zapraszam do wypełnienia ankiety w ramach konkursu Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy, organizowanego od 2002 r. wspólnie z Ministerstwem Finansów.

Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmie mniej niż 10 min. Będzie aktywna do 31 stycznia 2022 r. Dziękuję bardzo za poświęcony czas.

Marek Goliszewski, prezes BCC

 

Przejdź do ankiety >>

 


Konkurs „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy” jest niekomercyjnym, ogólnopolskim przedsięwzięciem organizowanym wspólnie przez Business Centre Club i Ministerstwo Finansów. Głównymi celami konkursu są: tworzenie przyjaznej atmosfery między urzędami skarbowymi a przedsiębiorcami, zachęcanie przedsiębiorców do rzetelnego i terminowego rozliczania się z podatków, tworzenie atmosfery wzajemnej życzliwości i akceptacji poprzez lepsze poznanie praw i obowiązków obu stron oraz uwarunkowań, które towarzyszą działalności urzędów i przedsiębiorstw, upublicznianie i promocja wysokich standardów obsługi klienta osiągniętych przez wyróżnione placówki, upowszechnianie dobrych praktyk w urzędach skarbowych na terenie całego kraju, wzmacnianie pozytywnego wizerunku urzędu skarbowego i jego pracowników.

Tytuł „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy” jest wyróżnieniem od przedsiębiorców dla urzędów skarbowych i ich pracowników. Konkurs „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy” wyłania najlepiej funkcjonujące, zdaniem przedsiębiorców, urzędy skarbowe.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL