Oświadczenie Rady Przedsiębiorczości w sprawie kolejnych ataków na niezależne media

27.06.2023

27 czerwca Rada Przedsiębiorczości wydała oświadczenie w sprawie kolejnych ataków na niezależne media, w którym wezwała do natychmiastowego zaprzestania wszelkich praktyk, które ograniczają niezależność mediów i manipulują informacjami przekazywanymi społeczeństwu. W oświadczeniu wyraziła oburzenie informacjami o naciskach wywieranych na wolne media przez przedstawicieli i wysłanników władz rządowych. 

Redaktorzy naczelni Onet i Wirtualnej Polski ujawnili, że w ostatnim czasie ich spółki medialne otrzymały propozycje zatrudnienia osób związanych z władzą, których zadaniem miała być kontrola nad przekazem i dbałość o jego zgodność z polityczną linią rządu i partii rządzącej. Ceną odmowy są administracyjne działania represyjne: nieuzasadnione kontrole, próby wymuszonego przejęcia przez spółki skarbu państwa, czy też absurdalne postępowania UOKiK.

Tym samym Rada Przedsiębiorczości wyraziła solidarność z redakcjami Onetu i Wirtualnej Polski oraz wszystkimi redakcjami, dziennikarzami i spółkami medialnymi, które stawiają na pierwszym miejscu misję dostarczania obywatelom rzetelnej informacji o otaczającej nas rzeczywistości.

Pełna treść oświadczenia >>

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL