Platforma Współpracy na Rzecz Relokacji Biznesów z Ukrainy

06.04.2022

Z inicjatywy Business Centre Club już jutro w siedzibie Klubu spotkają się przedstawiciele Ambasady Ukraińskiej, Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, przedstawiciele firm ukraińskich oraz firm polskich celem wypracowania mechanizmów wsparcia w zakresie relokacji biznesów z Ukrainy. Początek spotkania o godz. 10:00.

Na spotkaniu zostanie omówiona aktualna sytuacja gospodarcza w Ukrainie, kluczowe wyzwania związane z prowadzeniem działalności w trakcie działań wojennych oraz oczekiwane dzisiaj przez biznes ukraiński działania pomocowe związane z utrzymaniem działalności i przeniesieniem biznesu do Polski. Wypracowane zostaną rekomendacje systemowego wsparcia biznesu będące podstawą długofalowej współpracy polsko-ukraińskiej.

Mimo, że Polska jest trzecim co do wielkości obrotów partnerem Ukrainy, współpraca gospodarcza między naszymi krajami jest wciąż niewielka i posiada widoczny potencjał wzrostowy. Spotkanie posłuży budowaniu wzajemnych relacji na rzecz ścisłej współpracy przedsiębiorców z obu krajów.

Dodatkowe informacje:

Robert Jackiewicz
Loża Warszawska BCC
tel. 693 854 646
e-mail: robert.jackiewicz@bcc.pl

Kontakt dla mediów:

Mirosław Kasprzak
Rzecznik BCC
tel. 608 529 504
e-mail: miroslaw.kasprzak@bcc.pl

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL