Pomoc Ukrainie

05.04.2022

Firmy z Loży Białostockiej BCC aktywnie uczestniczą pomocy Ukrainie.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zbiera fundusze m.in. na karetkę dla Lwowa, akcję „UMB DLA UKRAINY” wspomaga wiele organizacji i instytutów medycznych, a także absolwenci uczelni mieszkający w Stanach Zjednoczonych.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL