Posiedzenie Zespołu prawa pracy RDS

07.01.2021

5 stycznia 2021 r. odbyło się posiedzenie Zespołu prawa pracy Rady Dialogu Społecznego (RDS). Podczas spotkania uczestnicy dyskutowali nad zdefiniowaniem tematyki z obszaru PRACA, która po przyjęciu przez prezydium RDS będzie podstawą prac nad Umową Społeczną.

Drugim tematem posiedzenia Zespołu była praca nad prawnym uregulowaniem kwestii, związanych z wykonywaniem pracy w formie pracy zdalnej.

W spotkaniu Zespołu prawa pracy uczestniczył Zbigniew Żurek, członek zespołu i sekretarz prezydium RDS.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL