Powołanie E. Budnioka do składu kapituły konkursu „Marka – Śląskie”

29.04.2022

21 kwietnia br. Wiceprezes Zarządu BCC, kanclerz Loży Katowickiej BCC Eugeniusz Budniok został zaproszony do współpracy w ramach konkursu „Marka – Śląskie” w kadencji 2022-2026. Kanclerz dołączył tym samym do składu kapituły tegoż projektu. 

Konkurs „Marka – Śląskie” ma na celu promowanie najlepszych przedsiębiorstw, instytucji, organizacji, samorządów czy przedsięwzięć, które swój sukces osiągnęły nie tylko dzięki dobrej koniunkturze i ciężkiej pracy, ale także w oparciu o wyrafinowany marketing i planowane budowanie marki. Wyróżnienie niewątpliwie przyczyni się do budowania pozytywnego wizerunku Województwa Śląskiego i budowania tożsamości regionalnej.

Nagroda „Marka – Śląskie” jest podziękowaniem za znaczący wkład w rozwój województwa śląskiego i ma charakter honorowy.

Nagroda ma formę znaku oraz statuetki z napisem informującym, komu przyznaje się nagrodę oraz w jakiej kategorii, jej numer oraz rok nadania.

Tytułem nagrody „Marka – Śląskie” można być uhonorowanym co roku w kategoriach:

Gospodarka
Nauka
Kultura
Dziedzictwo kulturowe regionu
Sport
Turystyka i rekreacja
Produkt
Usługa
Zdrowie
Organizacje pozarządowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu
Media

Każdego roku kapituła konkursu przyznaje dodatkowo nagrodę honorową „Osobowość Roku”.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL