Powołanie Krzysztofa Żukowskiego

26.11.2020

Krzysztof Żukowski, kanclerz Loży Białostockiej został powołany przez Marszałka Województwa Podlaskiego w skład Regionalnego Forum Terytorialnego oraz Zespołu Zadaniowego ds. realizacji strategii.

Zespół Zadaniowy to organ opiniująco-konsultacyjny Zarządu Województwa Podlaskiego.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL