Pozyskiwanie bezzwrotnych dotacji UE

24.02.2023

W związku z kolejnym wdrożeniem projektów funduszy Unii Europejskiej na lata 2022 – 2030, w dniu 22 lutego br. w siedzibie firmy Bibus Menos odbyło się spotkanie Loży Gdańskiej BCC, mające na celu przedstawienie możliwości pozyskania bezzwrotnych środków finansowych dla dużych firm.

Część merytoryczną poprowadziła firma ABBEYS, członek BCC, która od 18 lat zajmuje się pozyskiwaniem dotacji dla przedsiębiorstw.

Przedstawiciel ABBEYS, Tomasz Czechowicz, podczas dwugodzinnego spotkania wskazał najważniejsze obszary kluczowych kryteriów oceny i pozyskiwania środków unijnych, dostosowanych do priorytetów strategii UE. Obejmują one głównie rozwiązania z zakresu informatyki przemysłowej, robotyzacji i sztucznej inteligencji. Przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie finansowe przy budowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków, rozpatrywane będą projekty z zakresu pozytywnego wpływu na klimat i otoczenie, transformacji energetycznej czy redukcji CO2.

Nawiązując współpracę z ABBEYS, firmy członkowskie BCC otrzymają kompleksowe wsparcie, które obejmuje cały proces od analizy i oceny planowanej inwestycji, przygotowanie kompletnych wniosków o dofinansowanie i złożenie ich do unijnego organu właściwego, po finalną obsługę transz dotacji.

W spotkaniu uczestniczyli głownie reprezentanci dużych firm z regionu Pomorza. Liczymy, że zdobyte informacje pozwolą na realizację innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach naszych członków

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL