Prawo restrukturyzacyjne i sanacja firm – wskazówki i case study


15.01.2016

Z inicjatywy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz firmy konsultingowej DGA Centrum Sanacji Firm SA, odbyło się seminarium edukacyjne poświęcone nowej ustawie Prawo Restrukturyzacyjne oraz zmianom w ustawie Prawo Upadłościowe. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wielkopolskiego biznesu, m.in. członkowie Loży Wielkopolskiej.

Andrzej Głowacki, prezes Zarządu DGA SA wygłosił wykład: „Od kryzysu do postępowania restrukturyzacyjnego”. Kolejni paneliści: Łukasz Lipowicz, sędzia Sądu Rejonowego w Poznaniu,  dr hab. Andrzej Wierciński, starszy partner w Kancelarii Prawnej WKB sp.k., Mirosław Marek, prezes Zarządu DGA Optima SA oraz dr Agenor Gawrzyał, ekspert w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem, zapoznali uczestników z różnymi aspektami nowej ustawy Prawo Restrukturyzacyjne oraz zmianami w ustawie Prawo Upadłościowe.

Podczas seminarium zwrócono uwagę na rozwiązania prawne, które wraz z wejściem w życie nowej ustawy są ukierunkowane na wsparcie przedsiębiorcy w sytuacjach kryzysowych, m.in. poprzez skuteczniejsze niż dotychczas umożliwienie przeprowadzenia postępowań naprawczych. Prowadzący spotkanie przybliżyli  idee, rozwiązania oraz możliwości praktycznych zastosowań przepisów ustawy Prawo restrukturyzacyjne w szczególności dla przedsiębiorcy, który może występować zarówno w roli dłużnika jak i wierzyciela. Omówiono również szereg możliwości jakie stwarza nowa ustawa, która w swoim założeniu jest dobrym narzędziem dla firm na wdrożenie zmian, porozumienie się z wierzycielami i w efekcie odzyskanie stabilnej sytuacji finansowej.

Przemysław Sobczak
Seminarium z udziałem Loży Wielkopolskiej, fot. DGA

Seminarium z udziałem Loży Wielkopolskiej, fot. DGA

Seminarium z udziałem Loży Wielkopolskiej, fot. DGA

Seminarium z udziałem Loży Wielkopolskiej, fot. DGA

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL