Prezes BCC z wizytą w Loży Świętokrzyskiej

17.05.2024

16 maja odbyło się spotkanie członków Loży Świętokrzyskiej Business Centre Club z udziałem dr. Jacka Goliszewskiego, prezesa BCC. Tematem spotkania były „Zmiany i strategia działania BCC. Wyzwania i postulaty polskich przedsiębiorców”.

Spotkanie rozpoczęła Bożena Staniak, która powitała wszystkich uczestników. Następnie odbyło się uroczyste wręczenie przez Jacka Goliszewskiego certyfikatu członkowskiego BCC Sylwii Majcherskiej-Malec, reprezentującej Trust Investment S.A.

W kolejnym puncie spotkania Tadeusz Glita, pełnomocnik Zarządu Grupy GT Ochrona, dokonał prezentacji tej firmy, specjalizującej się w monitoringu z interwencją, która zatrudnia ponad 250 osób i obejmuje ochroną prawie 800 obiektów. Grupa GT Ochrona, należąca od niemal dwóch lat do Impel Group, jest liderem w branży ochrony na terenie woj. świętokrzyskiego. Firma dwukrotnie została laureatem nagrody Forbesa.

Po zakończeniu prezentacji przez Tadeusza Glitę głos zabrał Jacek Goliszewski, który wygłosił wykład na temat zmian i strategii działania BCC oraz wyzwań i postulatów polskich przedsiębiorców. Zwrócił on uwagę na fakt, że w związku z dynamicznymi zmianami dokonującymi się w otoczeniu biznesowym, BCC dokonało istotnych korekt w pakiecie usług świadczonych na rzecz członków i  omówił  najważniejsze z nich.

Do nowych działań należą m.in.  BCC-mixery, budowa portalu członkowskiego, którego uruchomienie nastąpi jesienią, czy też cykliczna konferencja „BCC For The Future”, której kolejna edycja odbędzie się na początku października. Ważnym elementem usług będzie szereg działań mających na celu zapoznawanie członków BCC z najnowszymi metodami zarządzania opartymi o sztuczną inteligencję oraz doskonalenie usług komunikacyjno-lobbingowych. Wzrosła też znacząco ilość komisji branżowych działających w strukturach BCC.

Jacek Goliszewski zwrócił w swym wystąpieniu uwagę na fakt, że po utworzeniu jesienią 2023 r. nowego rządu, BCC udało się nawiązać lepsze kontakty z jego przedstawicielami, czego owocem są m.in. liczne spotkania członków BCC z ministrami poszczególnych resortów. Zarząd BCC sformułował również szereg postulatów pod adresem rządu dot. m.in. powrotu do realnego dialogu społecznego, wycofania zmian w składce zdrowotnej wprowadzonych w ramach „Polskiego Ładu”, stworzenia przejrzystego systemu podatkowego, czy też wdrożenia rozwiązań systemowych, ograniczających skutki rosnącego niedoboru siły roboczej. Wskazał też na problem niskiej innowacyjności polskiej gospodarki.

Po zakończeniu swojego wystąpienia prezes BCC złożył Zbigniewowi Korubie, Rektorowi Politechniki Świętokrzyskiej, a jednocześnie członkowi Loży Świętokrzyskiej BCC, gratulacje z okazji jego wyboru przez Kolegium Elektorskie  na kolejną kadencję.

 

 

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL