Radosław Płonka Sekretarzem Prezydium RDS z ramienia BCC

14.05.2024

Mamy przyjemność poinformować, że z dniem 1 maja 2024 r. Radosław Płonka, wieloletni ekspert BCC ds. prawa gospodarczego, objął funkcję Sekretarza Prezydium Rady Dialogu Społecznego z ramienia Business Centre Club.

 

Mec. Płonka jest wspólnikiem w Kancelarii Płonka Ozga Adwokaci i Radcowie Prawni w Warszawie. To adwokat praktykujący w szczególności w sprawach ochrony przedsiębiorców przed bezprawnymi działaniami organów państwa (kontrola działalności, postępowania przed organami i sądami, sprawy karne i karnoskarbowe). Jest aktywnym uczestnikiem posiedzeń Komisji Sejmu, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów pracujących nad projektami ustaw mogącymi mieć wpływ na warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Członek Komisji Legislacyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w zakresie prawa gospodarczego oraz prawa i postępowania karnego. W grudniu 2014 r. otrzymał od Wicepremiera, Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego oraz Prezesa Business Centre Club Marka Goliszewskiego podziękowanie w uznaniu za aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości oraz zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki. Były wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz opiekun Studenckiej Poradni Prawnej ALK.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w nowej roli!

 

Zobacz pismo >>

Przypomnijmy, Rada Dialogu Społecznego to najważniejsza instytucja krajowego dialogu społecznego w Polsce. Stanowi forum współpracy i dialogu trójstronnego strony pracowników i strony pracodawców oraz strony rządowej.

 

 

Rada Dialogu Społecznego ma prawo:

– przygotowywać projekty aktów prawnych, które są obligatoryjnie rozpatrywane przez Radę Ministrów (tzw. quasi inicjatywa ustawodawcza);
– występować do właściwego ministra z wnioskiem o wydanie lub zmianę aktu prawnego;
– wnioskować do Rady Ministrów o przeprowadzenie wysłuchania publicznego w sprawie projektu aktu normatywnego;
– kierować zapytania do właściwych ministrów, którzy muszą udzielić na nie odpowiedzi w terminie do 30 dni;
– występować do Sądu Najwyższego z wnioskiem o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego, jeżeli w orzecznictwie Sądu Najwyższego lub sądów powszechnych ujawniły się rozbieżności w wykładni prawa.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL