Rezygnacja Eugeniusza Budnioka z pracy dla BCC

18.04.2024

Po blisko 30 latach pracy Eugeniusz Budniok, Wiceprezes BCC i Kanclerz Loży Katowickiej zrezygnował z zajmowanych stanowisk w Business Centre Club.

Eugeniusz Budniok od wielu lat kojarzony jest z nieprzerwaną pracą w Business Centre Club. Dzięki jego zaangażowaniu powstała Loża Katowicka BCC, w oparciu o członków Klubu Kapitału Śląskiego, którego również był założycielem w 1991 roku.

Za jego kadencji Loża Katowicka BCC stała się jedną z największych lóż w skali kraju, skupiając czołowe przedsiębiorstwa w regionie.

Blisko 30 lat pracy Kanclerza Budnioka zaowocowało wieloma inicjatywami gospodarczymi, społecznymi i charytatywnymi oraz działaniami na rzecz ochrony interesu prywatnych przedsiębiorców we współpracy z samorządem i kluczowymi instytucjami w regionie. Był również m.in. inicjatorem Śląskiego Medalu Solidarności Społecznej, pozostając aktywnym uczestnikiem Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Działalność Loży Katowickiej BCC została wielokrotnie doceniona w postaci nagród i wyróżnień, przyznanych m.in. przez Prezydenta RP, Wojewody Śląskiego, Marszałka Województwa Śląskiego, Prezydenta Katowic.

Lożą Katowicką BCC kieruje obecnie dr Jacek Siatkowski – dyrektor Loży, przedsiębiorca, konsultant biznesowy, ekspert w licznych projektach gospodarczych i społecznych, realizowanych na zlecenie instytucji międzynarodowych, rządowych i samorządowych oraz wykładowca akademicki. Jego zadaniem jest m.in. rozwój Loży Katowickiej i podejmowanie działań na rzecz integracji środowiska przedsiębiorców wokół BCC oraz współpraca z kluczowymi instytucjami i podmiotami w regionie na rzecz przyjaznego  otoczenia i regulacji dla przedsiębiorstw.

 

 

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL