ROCZNICA WYBUCHU WOJNY. UKRAINA WCIĄŻ POTRZEBUJE WSPARCIA

24.02.2023

Wojna na Ukrainie trwa już rok. Rosyjska inwazja pokazała, że w obliczu kryzysu Polacy umieją się konsolidować i solidarnie pomagać. Tylko w trzech pierwszych miesiącach wojny zgromadzono ok. 10 mld zł, co stanowi ok. 2/3 wartości środków przeznaczonych na cele dobroczynne w 2021 r. Ukraińców wsparło około 80% Polaków. Hasło „Jak pomóc Ukrainie” było jednym z najczęstszych wyszukiwań w Google w 2022 roku. W wyniku rosyjskiej agresji doszło do największej od czasów II wojny światowej fali migracji w Europie. Miliony ukraińskich obywateli, w poszukiwaniu schronienia i bezpieczeństwa przekroczyło polską granicę. Polacy ruszyli z pomocą, która trwa do dziś.

 

BCC DLA UKRAINY – JAK PRZEDSIĘBIORCY WSPIERAJĄ UKRAINĘ

– Jako przedsiębiorcy i obywatele jesteśmy głęboko zaniepokojeni eskalacją działań Rosji wobec Ukrainy. Solidaryzujemy się z ukraińskimi obywatelami i jednoznacznie potępiamy rosyjski atak na demokratyczne państwo, który naraża życie cywilów i zagraża stabilności w Europie. mówił kilka dni po inwazji na Ukrainę Marek Goliszewski, ówczesny prezes Business Centre Club. Również w stanowisku Rady Przedsiębiorczości jasno wskazywał, że miejsce Polski jest w Europie, a członkostwo w Unii Europejskiej jest konieczne dla modernizacji polskiej gospodarki i rozwoju kraju. W obecnej sytuacji geopolitycznej, nasza obecność w UE wkracza w wymiar podstawowych wartości dla bezpieczeństwa i niepodległości Polski.

Business Centre Club uruchomiło zorganizowaną pomoc w większości swoich oddziałów w Polsce. W działania pomocowe dla ofiar wojny w Ukrainie zaangażowane były m.in. Loże BCC: Małopolska, Łódzka, Katowicka, Gdańska, Opolska, Lubelska, Białostocka, a także firmy członkowskie. Pierwszych ofiarom udzielono pomocy już kilka godzin po rosyjskiej inwazji.

« Z inicjatywy Loży Gdańskiej BCC i kanclerza Macieja Dobrzynieckiego, po spotkaniu z konsulem Ukrainy Oleksandrem Plodystyią dotyczącym wsparcia ze strony BCC, wdrożono akcja zakupu kamizelek kuloodpornych i hełmów najwyższej jakości dla sił Obrony Terytorialnej Ukrainy.

« Smart Work, członek BCC i jej fundacja PRZYSZŁOŚĆ prowadziła zbiórkę środków na zakup żywności, artykułów higienicznych oraz wszelkich produktów koniecznych do zapewnienia przybywającym rodzinom bezpiecznego i godnego schronienia.

« Firma członkowska Business Centre Club Multi Frigo z Lublina przyjęła pierwszych uchodźców już 25 lutego 2022 r. Kanclerz Loży – Mirosława Gałan podkreślał, że po informacji o o rosyjskiej inwazji natychmiast podjęto decyzję o stworzeniu miejsca schronienia dla uciekających przed wojną kobiet z dziećmi. Do siedziby firmy docierała pomoc humanitarna z niezbędnymi rzeczami – takimi jak pościel, ubrania, żywność, śpiwory.

« W opolskim BCC działania pomocowe koordynował dyrektor Loży Marek Wołyński. Już w pierwszych tygodniach wojny z Opolszczyzny wyjechało kilkadziesiąt transportów z pomocą do Ukrainy. Było to możliwe dzięki wsparciu m.in. takich firm, jak Atel Electronics, Merce, Vitra, Robopol, czy AluPro, przy współpracy Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki oraz przedsiębiorcy, Korneliusza Wieteski, który wiele z tych transportów koordynował i organizował. Loża opolska była także partnerem Pierwszych Polsko – Ukraińskich Targów Aktywizacji Zawodowej, których celem było ułatwienie uchodźcom z Ukrainy odnalezienia się w nowych realiach, a także stworzenie płaszczyzny do dialogu z potencjalnymi, lokalnymi pracodawcami. W targach uczestniczyły wszystkie największe agencje pośrednictwa pracy. Z wsparcia skorzystało kilkaset obywateli Ukrainy. Natomiast firma członkowska BCC Weegree uruchomiła projekt PoMoc, w ramach którego pomagała szukać zatrudnienia i zakwaterowania dla ukraińskich uchodźców – głownie kobiet.

« Firma „Doradca” zorganizowała kursy i szkolenia, które przygotowywały obywateli Ukrainy do pracy na polskim rynku. Inna firma członkowska BCC – „Edbak” wyremontowała budynek, w którym przygotowano mieszkania dla ukraińskich rodzin i zapewniła zatrudnienie Ukraińcom.

« Loża Katowicka BCC i? Związek Polskich Kawalerów Maltańskich oraz działająca w jego strukturach Maltańska Służba Medyczna wdrożyła program pomocy poszkodowanym i uchodźcom z Ukrainy. Loża lubelska BCC włączyła się również do akcji przekazania karetki z Paryża do Charkowa.  W Białymstoku aktywnie działały m.in. firmy BCC – Malow, Unibep, Astwa oraz Rosti Poland.

« Firma członkowska BCC Grupa ARCHE przygotowała dla uchodźców z Ukrainy, poszukujących zakwaterowania 5000 miejsc. Zlokalizowano je w sieci hoteli oraz w Siedliskach Arche. Uruchomiono też sztab pomocy dla uchodźców z objętej stanem wojennym Ukrainy. Kolejną firmą członkowską BCC zaangażowaną w działania pomocowe jest ITM Poland, która finansowała zakwaterowanie stu uchodźców z Ukrainy.

« Andersen w Polsce wraz z biurami na całym świecie aktywnie pomaga uchodźcom z Ukrainy. Sieć Andersen Global przekazała znaczne środki na bezpośrednią pomoc dla osób uciekających przed wojną na Ukrainie oraz wspiera międzynarodowe i polskie organizacje pomocowe dla Ukrainy.

« Zarząd Inpost podjął trudną i konieczną decyzję o nie nabywaniu usług i towarów firm rosyjskich i białoruskich, ale też od firm, w których akcjonariacie jest kapitał tych krajów – zaznaczał po wybuchy wojny Rafał Brzóska – członek BCC.

To zaledwie kilka przykładów aktywności ukierunkowanych na pomoc Ukrainie przez firmy członkowskie i oddziały Business Centre Club. Centrala BCC wspierała także przedsiębiorców i pracodawców, organizując telefoniczne centrum pomocowe. Eksperci i kancelarie prawne pełnili dyżury, w trakcie których członkowie BCC mogli zgłaszać problemy i uzyskać konsultację dotyczącą legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Kilka dni po wybuchu wojny BCC wystąpiło do premiera i ministra finansów Mateusza Morawieckiego z propozycją, aby konkretna pomoc przedsiębiorców dla uchodźców była zwolniona od opodatkowania. Domagaliśmy się również uproszczenia procedur związanych z przyznawaniem tytułów pobytowych dla obywateli Ukrainy.

– Nie mamy wątpliwości, że Polska i polscy przedsiębiorcy stoją po właściwej stronie tego konfliktu. Jesteśmy częścią cywilizacji i gospodarki zachodniej, a takie wartości, jak wolność, niepodległość i swoboda gospodarcza bliskie są naszym sercom. Rok temu polskie środowiska gospodarcze i obywatelskie skupione w BCC postanowiły uhonorować Prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Złotą Statuetką BCC. Symbolizuje ona olimpijczyka niosącego Laur Zwycięstwa. Zwycięstwa, którego życzymy Ukrainie – mówi Jacek Goliszewski, prezes BCC.

 

FIRMY CZŁONKOWSKIE BCC PRZYGOTOWUJĄ SIĘ DO ODBUDOWY UKRAINY

Napaść Rosji na Ukrainę spowodowała liczne straty zarówno wśród ludności, jak i koszt gospodarki. Koszt powojennej odbudowy kraju i jego infrastruktury szacowany jest na setki miliardów dolarów. Polska znalazła się w grupie państw, które jako pierwsze zgłosiły gotowość do pomocy w odbudowie zniszczonego wojną kraju. Przedsiębiorcy zrzeszeni w BCC deklarują swój udział w odbudowie Ukrainy korzystając z dostępnych programów wsparcia oferowanych przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu, Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych czy też zgłaszając udział w przetargach ogłaszanych przez międzynarodowe organizacje pozarządowe.

Business Centre Club informuje swoich członków o tych możliwościach poprzez działania informacyjne oraz planowane spotkania i konferencje.

Polski biznes cechuje zarówno dobre zrozumienie ukraińskich realiów gospodarczych, jak i bliskie więzi kulturowe z Ukrainą. Zatrudnienie znalazło u nas już ponad 500 tys. uchodźców.  Odbudowa Ukrainy może być szansą dla polskich przedsiębiorstw na rozwój swoich usług. Pomimo istniejącego konfliktu, ukraiński rynek wciąż funkcjonuje. Będziemy wspierać polskich przedsiębiorców w działaniach na rzecz inwestycji w tym kraju – deklaruje Jacek Goliszewski.

 

Komunikat prasowy >>

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL