Rozmawiamy w Ministerstwie Rozwoju i Technologii o realizacji KPR

09.02.2024

W spotkaniu 6 lutego uczestniczyli przedstawiciele większości ministerstw, strony samorządu terytorialnego oraz strona społeczna reprezentowana przez członków RDS i organizacje trzeciego sektora. Business Centra Club reprezentował wiceprezes Witold Michałek, ekspert ds. gospodarki, legislacji i lobbingu, minister ds. procesu stanowienia prawa Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC. Podczas spotkania omówiono sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Rozwoju 2023/2024 oraz Przygotowanie KPR na lata 2024/2025.

Dyskusja nad realizacją KPR odbywała się w oparciu o wcześniej przekazany materiał, pokazujący stopień zaawansowania poszczególnych ministerstw w wykonaniu zadań zawartych w Programie. Niezagrożone wykonanie deklarowane jest w odniesieniu do mniej niż 50 proc. zadań zawartych w KPR. Większość wypowiedzi koncentrowała się na problemach z przeprogramowaniem i implementacją KPO. Do końca Programu zostało zaledwie 2,5 roku, a opóźnienie z rozpoczęciem implementacji, z przyczyn zawinionych przez poprzednią ekipę rządową wynosi prawie 3 lata. Największe problemy będą z wykonaniem zadań inwestycyjnych, ze względu na stosunkowo długi cykl przygotowawczy inwestycji. Rząd deklaruje silne wsparcie w celu skrócenia i przyspieszenia procedur.

Wydano dopiero ok. 1 mld euro z 60 mld euro, jakie powinny zostać udostępnione Polsce, w części grantowej i pożyczkowej razem. Komitet Monitorujący ds. KPO zebrał się dotychczas zaledwie jeden raz. Rząd prowadzi rozmowy z Komisją Europejską w sprawie renegocjowania części zadań i terminów wykonania. Efekt rozmów poznamy wkrótce.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL