Rozmowy o gospodarce: Krzysztof Pietraszkiewicz w Loży Lubelskiej BCC

17.01.2024

Krzysztof Pietraszkiewicz, wieloletni prezes Związku Banków Polskich, był gościem Loży Lubelskiej BCC. Rozmawialiśmy o relacjach systemu bankowego i przedsiębiorców.

– Poważna część polskiego PKB jest generowana przez produkcję obciążoną śladem węglowym. Jest to 2,5-krotnie wyższe obciążenie niż krajów ze strefy euro. Powinniśmy się dopominać, żeby energetyka ograniczała emisję CO2 oraz wspierać robotyzację i automatyzację polskich przedsiębiorstw – mówił Krzysztof Pietraszkiewicz – banki powinny być wspierane w finansowaniu modernizacji przedsiębiorstw np. przez zniesienie podatku bankowego dla kredytów przeznaczonych na rozwój.

Podczas dyskusji uczestnicy spotkania skupili się na roli systemu bankowego dla wsparcia przedsiębiorstw. Krzysztof Pietraszkiewicz zwrócił uwagę, że nie bez znaczenia dla obecnej sytuacji gospodarczej jest również obniżona wiarygodność naszego kraju na arenie międzynarodowej spowodowana nie tylko przygranicznym konfliktem, ale też brakiem stabilności prawa, czy też dotychczasowa retoryka przeciwko wstąpieniu do strefy euro.

Wśród ryzyk, jakich możemy się spodziewać uczestnicy spotkania wymienili m.in.  wzrastające ceny energii, niski poziom automatyzacji i robotyzacji firm, rosnący niedobór funduszy własnych instytucji finansowych oraz rosnące koszty pasywów. Nasz poziom inwestowania należy do najniższych w Europie. Brak inwestycji powoduje, że stajemy się z jednej strony coraz mniej konkurencyjni, z drugiej zaś – ogranicza wzrost wydajności pracy.

 

 

*Krzysztof Pietraszkiewicz, Od 1991r. związany ze  Związkiem Banków Polskich. W latach 2003 – 2023 Prezes ZBP.  Założyciel i współzałożyciel firm infrastruktury bankowej. Współtwórca m. in. Krajowej Izby Rozliczeniowej, Telbanku, Biura Informacji Kredytowej, Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor, Warszawskiego Instytutu Bankowości, Centrum Prawa Bankowego i Informacji. Doktor honoris causa Szkoły Głównej Handlowej.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL