Sesja Plenarna EKES

25.03.2024

W dniach 20 i 21 marca  odbyła się kolejna sesja plenarna Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. 

Podczas posiedzenia uchwalono m.in. następujące opinie:

– Inicjatywa EuroHPC;

– Równoważność materiału siewnego pochodzącego z Mołdawii i Ukrainy;

– WRF: zmiany kwot środków przeznaczonych na niektóre programy i fundusze;

– Chemikalia – „Jedna substancja, jedna ocena”;

– Przegląd ram dotyczących praw pasażerów;

– Pakiet na rzecz energii wiatrowej;

– Lasy UE – nowe unijne ramy monitorowania lasów i plany strategiczne;

– Wyroby medyczne/Eudamed;

– Rozporządzenie w sprawie dobrostanu psów i kotów oraz ich identyfikowalności;

– Komunikat w sprawie dostępności leków;

– Pobudzanie długoterminowego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu poprzez reformy i inwestycje.

Poza powyższymi opiniami przyjęto równocześnie rezolucję  zachęcającą do wzięcia udziału w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego:„Głosujcie za zjednoczoną, demokratyczną, konkurencyjną i zrównoważoną Unią Europejską opartą na modelu społecznym!”

Więcej szczegółowych informacji, w tym wszystkie przyjęte opinie, znajdą Państwo na stronie internetowej Komitetu www.eesc.europa.eu.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z dyrektorem Krzysztofem Ostrowskim – krzysztof.ostrowski@eesc.europa.eu

 

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL