Sesja Plenarna EKES

30.04.2024

24-25 kwietnia odbyła się sesja plenarna Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.  Podczas posiedzenia uchwalono m.in. następujące opinie:

 Działalność gospodarcza w Europie: Ramy opodatkowania dochodu (BEFIT);

– Ułatwianie rozwiązań transgranicznych;

-Zharmonizowane usługi informacji rzecznej : zmiana przepisów UE;

-Zmiany w aktach podstawowych Wspólnej Polityki Rolnej: uproszczenie;

-Strategia na rzecz długoterminowej konkurencyjności;

-Pakiet na rzecz obrony demokracji;

-Młodzież w relacjach UE:Zjednoczone Królestwo;

-W kierunku Europy bardziej odpornej, konkurencyjnej i zrównoważonej;

-Ochrona demokracji przed dezinformacją;

-Sprawozdanie dotyczące prognozy strategicznej z 2023 r.;

-Zmiana dyrektywy w sprawie imprez turystycznych;

-Ocena Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014–2020;

-Propozycje reform i inwestycji oraz ich wdrażanie w państwach członkowskich (Cykl europejskiego semestru 2023–2024);

-Pakiet na rzecz mobilności talentów;

-Plan działania na rzecz zwalczania nielegalnego obrotu środkami odurzającymi;

-W kierunku większego zaangażowania państw członkowskich, regionów i podmiotów społeczeństwa obywatelskiego w realizację długoterminowej wizji dla obszarów wiejskich UE;

-Nowy plan wzrostu gospodarczego dla Bałkanów Zachodnich oraz Instrument Wsparcia Reform i Wzrostu Gospodarczego na Bałkanach Zachodnich.

Więcej szczegółowych informacji, w tym wszystkie przyjęte opinie, znajdą Państwo na stronie internetowej Europejskiego Komitetu Ekonomiczno Społecznego.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Dyrektorem Krzysztofem Ostrowskim pod krzysztof.ostrowski@eesc.europa.eu 

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL