Sesja Plenarna EKES

26.01.2023

W dniach 24-25 stycznia odbyła się kolejna sesja plenarna Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.  

Podczas posiedzenia uchwalono m.in. następujące opinie:  

– Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro;

– Opłaty wnoszone na rzecz EMA;

– Polityka gospodarcza w strefie euro w 2023 r.;

– Dyrektywa w sprawie odpowiedzialności za sztuczną inteligencję;

– Zmiana dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za produkt;

– Zrównoważony recykling, wykorzystanie surowców wtórnych i sprawiedliwa transformacja w europejskim przemyśle metali żelaznych i nieżelaznych;

– Rozwiązanie problemu niedoborów strukturalnych i wzmocnienie strategicznej autonomii w ekosystemie półprzewodników;

– Etykietowanie ekologicznej karmy dla zwierząt domowych;

– Rola społeczeństwa obywatelskiego w odbudowie i odporności regionu eurośródziemnomorskiego ;

– Siła partnerstw handlowych: współpraca na rzecz zielonego i sprawiedliwego wzrostu;

– Europejska strategia w dziedzinie opieki;

-Wyznaczenie kierunku działań na rzecz zrównoważonej niebieskiej planety – aktualizacja programu międzynarodowego zarządzania oceanami;

– Strategiczny kompas UE;

– Wdrażanie umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z UE, w tym protokołu w sprawie Irlandii i Irlandii Północnej;

– Zakaz stosowania produktów pracy przymusowej;

– Cele dotyczące odbudowy zasobów przyrodniczych w ramach unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Komitetu www.eesc.europa.eu

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z dyrektorem Krzysztofem Ostrowskim krzysztof.ostrowski@eesc.europa.eu  

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL