Sesja Plenarna EKES 

27.02.2023

22-23 II 2023  odbyła się kolejna sesja plenarna Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. 

Podczas posiedzenia uchwalono m.in. następujące opinie:  

 Inicjatywa dotycząca najmu krótkoterminowego;

 Przegląd dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych;

 Rozporządzenie w sprawie płatności natychmiastowych;

 Polityka energetyczna a rynek pracy;

– Zintegrowana gospodarka wodna : zmienione wykazy zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych;

 Przegląd prawodawstwa UE dotyczącego jakości powietrza;

 Wspieranie rozwoju sytuacji na rynku pracy;

 Komunikat w sprawie kierunków reformy unijnych ram zarządzania gospodarczego;

 Roczna analiza zrównoważonego wzrostu gospodarczego 2023; 

 Przyjęcie rezolucji EKES-u „Ukraina – rok po rosyjskiej inwazji – perspektywa europejskiego społeczeństwa obywatelskiego”.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Komitetu >>

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z dyrektorem Krzysztofem Ostrowskim, przedstawicielem BCC w EKES: krzysztof.ostrowski@eesc.europa.eu  

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL