Służba Więzienna o możliwości dzierżawy hali produkcyjnej w Zabrzu

09.06.2022

Służba Więzienna informuje o możliwości dzierżawy hali produkcyjnej umiejscowionej w Oddziale Zewnętrznym w Zabrzu i wszystkiego co z tym związane, jeżeli chodzi o oferowane udogodnienia dla kontrahenta:

– hala o wymiarach 24,4mx29,4m, powierzchnia 754 m2;
– nośność posadzki zakłada się 10Mg/m2 (Megagram)
– posiada miejsca socjalne oraz część biurową na piętrze;
– koszt dzierżawy uśredniony do kosztów wynajmu na terenie Zabrza około 21 zł/m2
– koszt mediów po stronie dzierżawcy (prąd, telekomunikacja w tym Internet, gaz do nagrzewnic na hali oraz ogrzewanie pomieszczeń biurowych z sieci miejskiej);
– ubezpieczenie hali oraz koszty eksploatacji po stronie dzierżawcy;
– do hali prowadzi osobny wjazd oraz plac manewrowy (zgodnie z projektem nawróci tam TIR);
– hala ogrodzona i monitorowana (pełna ochrona) przez co odpadają koszty związane z monitoringiem i ochroną.
– poprzednia umowa zawierała zapis, że zatrudnionych będzie 60 osadzonych na dwóch zmianach roboczych z możliwością zwiększenia tej liczby do 90 osadzonych.

Oddział Zewnętrzny w Zabrzu zapewnia zasoby ludzkie do pracy na rzecz przyszłego kontrahenta. Praca na hali może odbywać się na trzech zmianach roboczych. Kontrahent dodatkowo otrzymuje na swój wniosek ryczałt z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych wynoszący 35% kosztów związanych z wynagrodzeniem brutto skazanych, przez co koszty pracy dodatkowo spadają. Zatrudniający ponosi również koszty pomniejszonego ZUSu gdyż opłaca tylko składkę emerytalną, rentową i wypadkową. Wszelka dokumentacja jest prowadzona przez jednostkę penitencjarną.

Dodatkowo potencjalny kontrahent może się starać się o dotację lub pożyczkę z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych. Minimalna ilość zatrudnionych osadzonych nie może być mniejsza niż 40 osób, przy czym oferty zatrudnienia zawierające większą ilości osób będą priorytetowe.

Osadzeni zatrudnieni podlegają Kodeksowi Pracy tylko w zakresie czasu pracy oraz Bezpieczeństwu i Higienie Pracy. Pozostałe zakresy regulują kodeks Karny Wykonawczy oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości.

Kontrahent nie ponosi kosztów związanych z rekrutacją z wyłączeniem medycyny pracy i szkoleń BHP. Osadzonych nie obowiązują przepisy związane z okresem wypowiedzenia.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL