Spotkanie członków Loży Gdańskiej BCC z gen. Mieczysławem Bieńkiem

03.06.2022

W środę 1 czerwca w siedzibie jednej z firm członkowskich – Automatic Systems Engineering Sp. z o.o. gościliśmy Generała Mieczysława Bieńka – byłego Zastępcę Dowódcy Strategicznego NATO ds. Transformacji w stanie Virginia, USA, dowódcę elitarnych jednostek Wojska Polskiego – 6. Brygady Powietrzno- Desantowej i 25 Dywizji Kawalerii Powietrznej, a także doradcę. afgańskiego Ministra Obrony Narodowej.

Tematem spotkania była „Sytuacja bezpieczeństwa międzynarodowego oraz Polski w świetle wojny na Ukrainie – budowanie zespołu, przywództwo i zarządzanie w sytuacji kryzysowej”. Spotkanie rozpoczął Kanclerz Loży Gdańskiej BCC Maciej Dobrzyniecki. Po krótkim wstępie mikrofon przejął Prezes Zarządu Automatic Systems Engineering Sp. z o.o. Dariusz Jachowicz, który przedstawił najnowsze osiągnięcia całej Grupy Kapitałowej ASE i zaprosił gościa do wystąpienia.

Na początku Generał Bieniek omówił problemy globalne, które obecnie są zagrożeniem dla świata. Wśród nich znalazły się między innymi: broń nuklearna, biologiczna i chemiczna, niekontrolowane migracje ludności, czy panująca w wielu krajach dyktatura. Zwrócił uwagę na niezwykle niebezpieczny i aktualny cyberterroryzm, który wymusił na wojsku tworzenie zespołów cybernetycznych i postawienie na pierwszej linii obrony informatyków. Kolejnym punktem było przedstawienie stref bezpieczeństwa strategicznego, które znajdują
swoje odzwierciedlenie w prowadzeniu biznesu. Generał omówił szczegółowo system bezpieczeństwa i obrony państwa, zwracając uwagę na fundament, jakim jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

Kolejnym istotnym zagadnieniem był wpływ mediów i informacji na system bezpieczeństwa. Sporą część wystąpienia poświęcono trwającej wojnie w Ukrainie. Generał Bieniek przedstawił procedury, jakie powinny obowiązywać przy atakach zbrojnych, omówił rodzaje wykorzystywanego sprzętu, a także zasady funkcjonowania organizacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo międzynarodowe: NATO, ONZ, OBWE, Unii Europejskiej oraz OECD. Skomentował także pojawiające się w mediach informacje o posiadaniu przez Federację
Rosyjską taktycznej broni jądrowej.

W drugiej części prezentacji Generał Bieniek omówił wspólne obszary zarządzana przez dowódcę wojskowego i managera przedsiębiorstwa, a także przedstawił istotę strategii w działaniach związanych z kierowaniem siłami zbrojnymi oraz prowadzeniem biznesu.

Po wykładzie, zadano wiele pytań, związanych zarówno z prezentacją, jak i obecną sytuacja polityczną Europy i Świata. Uczestników interesowały między innymi powody ataku Rosji na Ukrainę, tematy związane z funkcjonowaniem Wojsk Terytorialnych w Polsce, a także mocnymi i słabymi stronami wojsk polskich oraz kwestiami finansowania ewentualnego dozbrojenia i utrzymania sił zbrojnych w naszym kraju. Zapytano także, co – zdaniem Generała – będzie się działo za 10-15 lat w związku z sytuacją w Ukrainie, do czego doprowadzi wojna.

Blisko 3-godzinne spotkanie zakończyły rozmowy kuluarowe przy lunchu. Ponieważ wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, o czym świadczyła duża frekwencja na sali, z całą pewnością konieczne będzie ponowne zaproszenie Generała Mieczysława Bieńka na spotkanie z członkami Loży Gdańskiej BCC.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL