Spotkanie Loży i Rady Katowickiej BCC w STALPROFIL SA

27.06.2022

W firmie STALPROFIL SA w Dąbrowie Górniczej odbyło się spotkanie Loży Katowickiej BCC i Rady Loży Katowickiej BCC.

Spotkanie rozpoczął kanclerz Eugeniusz Budniok wspomnieniem serdecznego przyjaciela, niezwykłej osoby, założyciela klubu BCC śp. prezesa Marka Goliszewskiego, odczytując jego wiersz oraz wyświetlając upamiętniający film.

Następnie Kanclerz przywitał przybyłych gości – prezydenta Dąbrowy Górniczej Marcina Bazylaka i pełnomocnika prezydenta miasta ds. rozwoju gospodarczego Ewę Fudali-Bondel. Spotkanie rozpoczęło się od wręczenia kolejnego Diamentu do Złotej Statuetki prezesowi Zarządu Stalprofil SA Henrykowi Orczykowskiemu; następnie prezydent przedstawił plan rozwoju i promocji miasta, udogodnień dla lokalnego biznesu. Pełnomocnik prezydenta przedstawiła możliwości i udogodnienia na terenach podstrefy ekonomicznej w Dąbrowie Górniczej. Prezydent zaprosił BCC, jako wiodącą organizację, do intensyfikacji spotkań i wspierania lokalnego biznesu.

Prezes Henryk Orczykowski zaprezentował grupę kapitałową i przedstawił plany inwestycyjne oraz plany jej rozwoju. Po części oficjalnej odbyło się zwiedzenie zakładu Stalprofil SA.

Loża Katowicka BCC objęła patronat nad działaniami Fundacji im. Jerzego Bernharda, której celem statutowym jest realizacja projektów społecznych, medycznych, edukacyjnych oraz opieki nad zwierzętami.

Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem, rozmowami w kuluarach. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki przygotowane przez grupę kapitałową Stalprofil SA.

Dziękujemy EUROPERSPEKTYWY za serwis medialny.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL