Spotkanie Loży Katowickiej BCC na terenie Katowice Airport

25.04.2023

21 kwietnia członkowie Loży Katowickiej Business Centre Club spotkali się na terenie Katowice Airport, gdzie powitał ich kanclerz Eugeniusz Budniok.

Uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać prezentacji prezesa Zarządu GTL SA Artura Tomasika, który opowiedział o statystykach pyrzowickiego lotniska oraz o planach jego rozwoju. Omówiono takie zagadnienia jak: rozwój ruchu pasażerskiego, prognozy na 2023 rok, budowa multimodalnego węzła przeładunku paliw i towarów wraz z bocznicą kolejową oraz prace nad koncepcją zwiększenia przepustowości infrastruktury terminalowej. Zainteresowani mogli także zwiedzić lotniskową infrastrukturę.

Artur Tomasik, prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego 

Artur Tomasik od 2007 roku jest prezesem Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA, firmy zarządzającej Katowice Airport. Od 2019 roku jest także Przewodniczącym Rady Programowej Politechniki Śląskiej oraz członkiem Rady Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego przy Politechnice Śląskiej. Od 2011 roku jest prezesem Zarządu Związku Regionalnych Portów Lotniczych. Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA pod kierownictwem Artura Tomasika realizuje wieloletni program rozbudowy infrastruktury Katowice Airport.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL