Spotkanie Loży Katowickiej BCC: Typowe błędy w ubezpieczeniach majątkowych przedsiębiorstw

17.03.2022

15 marca br. odbyło się spotkanie E-Akademii BCPP – Wtorki z Ubezpieczeniami zorganizowane przez Lożę Katowicką BCC w formacie online pt. „Typowe błędy w ubezpieczeniach majątkowych przedsiębiorstw”.

Spotkanie przygotowane i prowadzone było przez ekspertów z firmy Broker Consulting Partners Polska sp. z o.o., członka BCC Katowice. Pomysł organizacji takiego spotkania wyniknął z praktyki wyłapywania wielu błędów podczas przeprowadzonych audytów ubezpieczeniowych w niektórych naszych firmach i skuteczną ich rekonfiguracją przez naszego klubowego brokera. Mając na uwadze pojawiający się problem i dbając o wzajemne wspieranie się firm członkowskich, postanowiliśmy wspólnie umożliwić wszystkim pozostałym naszym członkom zapoznanie się z tą tematyką, a dla chętnych  – umówienie się na nieodpłatny audyt z naszym brokerem w celu zweryfikowania swoich ubezpieczeń.

Podczas spotkania poruszono następujące obszary tematyczne:

1. Wadliwa interpretacja systemu ubezpieczenia
2. Niedoubezpieczenie i błędy w szacowaniu wartości mienia
3. Małe marginesy błędu w określaniu sum ubezpieczenia
4. Dewastacja oraz interpretacja zapisów dotyczących minimalnych zabezpieczeń
5. Ubezpieczenie środków obrotowych o wysokich wahaniach
6. Ochrona mienia osób trzecich – wyroby gotowe, rzeczy w serwisie, cudze narzędzia
produkcyjne
7. Szkody wewnętrzne, klauzule awarii maszyn i pozostałych urządzeń oraz ubezpieczenie MB
8. Ubezpieczenie BI oraz MLOP – przestój działalności wskutek szkody lub awarii
9. Niewłaściwa ochrona produktowa oraz brak ochrony od czystych strat finansowych
10. Szkody seryjne i kolizja zakresów ubezpieczenia w polisie OC

Dla wszystkich zainteresowanych poruszaną tematyką udostępniamy materiał ze spotkania oraz zachęcamy do kontaktu z naszym klubowym brokerem – podczas indywidualnych audytów tylko Państwo zyskacie.

Z osobami z firm obecnych podczas spotkania Bartosz Osiadło będzie się niebawem kontaktował, żeby osobiście umówić się na spotkania. Pozostałe firmy zainteresowane takimi audytami proszone są o przesłanie wiadomości do Loży Katowickiej na adres: marcin.budniok@bcc.pl

PREZENTACJA DO POBRANIA

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL