Spotkanie Loży Łódzkiej BCC z zespołem kontrolnym Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

16.12.2020

W dniu 14 grudnia br. Izabela Witaszek, Dyrektor Loży Łódzkiej BCC, wzięła udział w wideokonferencji międzynarodowego zespołu kontrolnego Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w zakresie skuteczności wsparcia ze środków EFRR na rzecz MŚP.

Celem spotkania było uzyskanie informacji na temat sytuacji MŚP w Polsce i regionie łódzkim, ich potrzeb oraz dostępnych mechanizmów umożliwiających ich zaspokojenie. Dyskutowano również w jaki sposób EFRR przyczynia się do poprawy konkurencyjności MŚP i ich przygotowania do przyszłych wyzwań.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL