Spotkanie przedsiębiorców z Marszałkiem Województwa Pomorskiego Mieczysławem Strukiem

27.10.2022

19 października w siedzibie firmy MARKOS, jednej z czołowych pomorskich firm zrzeszonych w Business Centre Club, przedsiębiorcy spotkali się z Marszałkiem Województwa Pomorskiego Mieczysławem Strukiem.

Wydarzenie miało na celu wymianę doświadczeń, transfer wiedzy oraz omówienie sytuacji gospodarczej regionu ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza Środkowego. Na wstępie kanclerz Loży Gdańskiej BCC Maciej Dobrzyniecki zaznaczył, że wizyta w firmie MARKOS, której powstanie i sam rozwój oparty jest na wiedzy, determinacji oraz zaangażowaniu pasjonatów, to nie tylko piękna historia ludzkiego sukcesu, ale także ciekawa karta w historii pomorskiej przedsiębiorczości. MARKOS to silna marka, silny kapitał i ogromny potencjał dla Pomorza Środkowego, jak i całego województwa.

Podczas wizytacji zakładu Marszałek Województwa Pomorskiego zwracał uwagę na skalę rozwoju przedsiębiorstwa oraz jego znaczenie dla regionu. Mieczysław Struk zaznaczył, że jako firma o bogatej tradycji, bo funkcjonująca na rynku już od ponad trzydziestu lat, MARKOS jest dziś jednym z największych przedsiębiorstw w regionie, które zatrudnia ogromną liczbę osób. To ważne, by gospodarka regionu oparta była właśnie na firmach z tradycjami, ale też wizją konsekwentnego rozwoju. Marszałek wyraził zadowolenie, że firma działa w obszarze tej dziedziny gospodarki, z którą wszyscy wiążemy spore nadzieje, ponieważ lokalizacja farm wiatrowych na Bałtyku powinna otworzyć nowe możliwości, także dla biznesu i lokalnej społeczności.

Obecni na spotkaniu przedsiębiorcy uczestniczyli również w debacie z udziałem Mieczysława Struka poświęconej szeroko rozumianej kondycji pomorskiej przedsiębiorczości. Obok analizy możliwości rozwoju i ewentualnych zagrożeń, sporo czasu poświęcono współpracy biznesu i sfery edukacji. Obie strony wyraziły nadzieję, że w niedalekiej przyszłości kształcenie będzie lepiej dopasowane do potrzeb rynku.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL