Spotkanie świąteczne Loży Świętokrzyskiej BCC

20.12.2023

Spotkanie świąteczne rozpoczął Andrzej Mochoń, kanclerz Loży Świętokrzyskiej BCC, który powitał gości i pozostałych uczestników spotkania oraz wręczył  Edwardowi Płusie, prezesowi Zarządu „Starpol II” ze Starachowic, tytuł laureata konkursu „Firma Dobrze Widziana”.

Następnie Tadeusz Glita z firmy GT Ochrona przedstawił relację z udziału w BCC Mixerze, który odbył się 30 listopada w Zawierciu. Jego zdaniem  wydarzenie było bardzo dobrze zorganizowane, a uczestnicy odpowiednio dobrani, co skutkowało nawiązaniem wielu ciekawych relacji biznesowych. Taką ocenę potwierdzili też inni uczestnicy BCC Mixera nieobecni na spotkaniu Loży.

W dalszej kolejności przedstawiono uczestnikom propozycję tematyki spotkań na  I półrocze 2024 r. Poinformowano też o planowanej na 27 stycznia Wielkiej Gali Liderów Polskiego Biznesu, która ma się odbyć w Warszawie. Zwrócono też uwagę na interesujący webinar, zaplanowany na 11 stycznia  „Co może zniszczyć Twoje plany sprzedażowe 2024?”, zachęcając do udziału w nim szczególnie zespoły z firm członkowskich zajmujące się zbytem produktów.

Po zakończeniu części merytorycznej uczestnicy spotkania śpiewali wspólnie kolędy przy akompaniamencie muzyki wykonywanej przez ucznia Zespołu Państwowych Szkół  Muzycznych w Kielcach oraz składali sobie świąteczne życzenia.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL