Spotkanie TOP HR Loży Warszawskiej BCC „Strategia Sourcingu”

23.02.2024

15 lutego w siedzibie Business Centre Club w Warszawie odbyło się spotkanie grupy TOP HR Loży Warszawskiej BCC zatytułowane „Strategia Sourcingu”. Podczas spotkania, które poprowadziła Marlena Szymanek z firmy Woonti omówiliśmy pięć kluczowych obszarów, które mają wpływ na efektywny sourcing kandydatów:

Mierniki retencji kandydatów – i ich wpływ na sourcing:

 • Zrozumienie wpływu retencji na koszty i czas rekrutacji.
 • Identyfikacja kluczowych czynników wpływających na retencję kandydatów.
 • Opracowanie strategii zwiększania retencji kandydatów.


Plan działania strategów HR w odniesieniu do selekcji i rekrutacji:

 • Zdefiniowanie celów strategicznych rekrutacji.
 • Opracowanie planu działania w oparciu o cele strategiczne.
 • Wdrażanie i monitorowanie planu działania.


Poszukiwanie i selekcja kandydatów z różnych pokoleń:

 • Zrozumienie specyfiki różnych pokoleń na rynku pracy.
 • Dostosowanie strategii sourcingu do potrzeb różnych pokoleń.
 • Efektywna komunikacja z kandydatami z różnych pokoleń.


Strategiczne podejście do selekcji kandydatów różnych grup zawodowych:

 • Identyfikacja kluczowych kompetencji dla różnych grup zawodowych.
 • Opracowanie narzędzi selekcyjnych dopasowanych do specyfiki różnych grup zawodowych.
 • Dobór odpowiednich metod rekrutacji dla różnych grup zawodowych.


Strategiczny wpływ selekcji kandydatów i rekrutacji na organizację:

 • Zrozumienie wpływu rekrutacji na kulturę organizacyjną.
 • Rekrutacja jako narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej.
 • Pomiar efektywności rekrutacji i jej wpływu na organizację.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom warsztatu. Było nas naprawdę dużo, bardzo zaangażowana i świadoma grupa.

Zapraszamy na kolejne spotkania Grupy TOP HR Loży Warszawskiej BCC koordynowane przez Marlenę Szymanek.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL