Spotkanie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ws. polityki senioralnej

23.05.2024

22 maja w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie pani ministry ds. polityki senioralnej – Marzeny Okły-Drewnowicz z wojewodami oraz przedstawicielami wojewodów do spraw polityki senioralnej. W spotkaniu uczestniczył szef Komisji Zdrowia i Rynku Aptecznego Business Centre Club – radca prawny Michał Modro.

W czasie spotkania omówiono założenia polityki senioralnej, które będą opierały się na kilku elementach, to jest na elemencie związanym z budowaniem na nowo polityki dotyczącej opieki długoterminowej oraz na dodatkowych, nowych usługach społecznych, opartych m.in. na bonie senioralnym. Ponadto, planowane są działania zmierzające do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu seniorów oraz tworzeniu bezpiecznej przestrzeni dla seniorów jako konsumentów.

W dniu 19 czerwca 2024 roku w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej odbędzie się konferencja z udziałem wicemarszałka Sejmu oraz minister Marzeny Okły-Drewnowicz w sprawie bezpieczeństwa seniorów jako konsumentów oraz przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu seniorów. W konferencji wezmą udział przedstawiciele pracodawców, w tym Business Centre Club.

 

kontakt:

Michał Modro – ekspert BCC ds. ochrony zdrowia, opieki społecznej, polityki senioralnej i rynku pracy
tel: 606 290 101 e-mail: michal.modro@bcc.org.pl

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL