Spotkanie w Loży Świętokrzyskiej BCC pt. „Bank Gospodarstwa Krajowego – od 100 lat solidny partner w rozwoju przedsiębiorstw”

19.04.2024

18 kwietnia 2024 w Kielcach odbyło się spotkanie „Bank Gospodarstwa Krajowego – od 100 lat solidny partner w rozwoju przedsiębiorstw”.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele BGK z regionu świętokrzyskiego:

– Piotr Waluszewski – dyrektor Regionu

– Janusz Krupa – dyrektor Rozwoju Regionu

oraz specjaliści ds. relacji i projektów rozwojowych w osobach:

– Ewy Tarapaty

– Sylwii Rubak

– Tomasza Łukasika.

Spotkanie rozpoczął  Andrzej Mochoń, Kanclerz  Loży Świętokrzyskiej BCC . Powitał on uczestników spotkania (w tym Aleksandrę Kasperek, która przejęła obsługę prawną członków Loży pełnioną dotychczas przez Katarzynę Piast) oraz poinformował o jego tematyce.

Następnie Kanclerz oddał głos Januszowi Krupie, który zaprezentował historię i zadania Banku Gospodarstwa Krajowego oraz jego aktualną ofertę, ze szczególnym uwzględnieniem  kredytów udzielanych na preferencyjnych warunkach oraz lokat. Wspomniał też o ofercie w  zakresie poręczeń oraz systemie zabezpieczeń depozytów stosowanym przez Bank. Zaprosił również  firmy do przekazywania bankowi danych niezbędnych do dopasowania oferty kredytowej do ich potrzeb.

Uczestnicy spotkania pytali o oprocentowanie lokat złotowych, szczegóły oferty oraz komentowali wybrane elementy tej oferty. Uzgodniono, że jeśli powstanie Vademecum członków Loży Świętokrzyskiej, to za zgodą poszczególnych firm ich dane zostaną przekazane do Banku w celu nawiązania współpracy.

Po zakończeniu dyskusji głos zabrał Michał Cielibała, prezes Zarządu Biura Rachunkowego BIUREX. Przedstawił on ofertę swej firmy w zakresie pomocy dla członków Loży w pozyskiwaniu dofinansowania do szkoleń realizowanych w ramach Bazy Usług Rozwojowych oraz o naborze do projektu HORECA.

Z kolei Michał Staniak i Katarzyna Kaczmarek-Wolska z Zakładu Doskonalenia Zawodowego przedstawili dane dotyczące potencjału tej firmy w zakresie usług szkoleniowych, zasady działania Bazy Usług Rozwojowych oraz zasady współpracy firm z ZDZ w procesie pozyskiwania dopłat do szkoleń realizowanych poprzez BUR.

W ramach spraw różnych poinformowano o możliwości skorzystania z rabatu przy zakupie wejściówek na Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach oraz o nowej usłudze dla członków Loży oferowanej przez Centrum Medyczne Zdrowie, obejmującej ulepszoną diagnostykę  histopatologiczną. Zachęcono też  do udziału w BCC Mixerze w Uniejowie oraz do udziału w komisjach branżowych. Przedstawiono również kilka najważniejszych informacji z webinaru organizowanego w ramach BCC Academy na temat podatku od nieruchomości.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL