Spotkanie z Konsulem Generalnym Ukrainy Oleksandrem Plodystyi w Loży Gdańskiej

01.03.2023

W pierwszą rocznicę inwazji Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2023 r., w Loży Gdańskiej BCC odbyło się spotkanie, na którym Konsul Generalny Ukrainy Oleksandr Plodystyi osobiście podziękował przedstawicielom firm członkowskich BCC za ich wkład i zaangażowanie.

Podkreślił, jak ważna w obliczu terroru jest każda inicjatywa niesienia pomocy. Otwartość, empatia, wsparcie i ciągła współpraca, jakie Polska okazuje, to nieocenione wartości, które będą zapamiętane przez Naród Ukraiński.

Business Centre Club od początku swojej działalności propaguje idee odpowiedzialności społecznej firm, pomaga potrzebującym, nagradza firmy zaangażowane społecznie, budując przy tym solidarność społeczną. Również w obliczu wojny na Ukrainie firmy członkowskie BCC nie pozostały bierne i odpowiedziały na apel o pomoc i wsparcie. W zeszłym roku dzięki zgromadzonym środkom finansowym udało się zakupić niezbędny sprzęt militarny w postaci kamizelek kuloodpornych i hełmów bojowych dla walczących za naszą wschodnią granicą.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL