Kanclerz Loży Białostockiej na pierwszym Wielkim Balu Biznesu

14.12.2015

Przedsiębiorcy Loży Białostockiej spotkali się z nowym marszałkiem województwa podlaskiego Jerzym Leszczyńskim.

Tematem wiodącym było finansowanie rozwoju podlaskich firm za pomocą funduszy europejskich. W posiedzeniu uczestniczył również prof. Maciej Perkowski, doradca marszałka. Obaj goście szczegółowo poinformowali o nowej perspektywie, zwracając uwagę na wymagające rozwiązania, np. współpracę transgraniczną, która powinna być oparta na rzeczywistych działaniach gospodarczych, dobrej znajomości regionu. Rozmawiano też o budowie lotniska w Białymstoku. Spotkanie zakończyła prezentacja SF BCC, którą poprowadziła Joanna Borowska.

Prof. Maciej Perkowski, Jerzy Leszczyński i kanclerz Krzysztof Żukowski, fot. archiwum

Prof. Maciej Perkowski, Jerzy Leszczyński i kanclerz Krzysztof Żukowski, fot. archiwum

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL