SPOTKANIE ZESPOŁU HR LOŻY OPOLSKIEJ BCC

16.02.2023

W Parku Naukowo – Technologicznym w Opolu odbyło się drugie spotkanie z cyklu „HR-owa środa”, organizowane dla zespołu dyrektorów personalnych Loży Opolskiej BCC. Jego celem była wymiana doświadczeń oraz dyskusja, dotycząca tego, jak sprostać wyzwaniom, które członkowie zespołu napotykają w pracy.

Tym razem spotkanie dotyczyło budowania systemu benefitów. Omówione zostało również zagadnienie presji płacowej. Zwrócono uwagę na konieczności odświeżania i dostosowywania systemu benefitów do zmian jakie następują. Obecne czasy sprawiły, że firmy, zabiegając o pracownika, muszą stać się bardziej elastyczne. Wynika z tego konieczność działania poza schematami.

Podkreślono, jak istotne jest danie możliwości uczestniczenia w procesie podejmowaniu decyzji. Benefity w firmie powinny być dostosowane do zapotrzebowania pracowników, stąd warto wprowadzić ankiety i badania, dzięki którym można otrzymać jasne odpowiedzi wyznaczające potrzeby. Dyskutowano również o istocie integracji wśród pracowników oraz konieczności wspierania ich w rozwijaniu pasji i zainteresowań.

Zespół podzielił się rozwiązaniami wprowadzonymi z konieczności odpowiedzi na presję płacową oraz inflację. Zwrócono uwagę, że płace skłaniają pracowników do pozostania w strukturach firmy. Powoduje to konieczność wprowadzenia dodatków do pensji lub podnoszenia jej w miarę możliwości. Część uczestników zdecydowała się na premię po rozliczeniu celów.  Omówione zostały również działania, jakie może prowadzić firma, aby wspomóc finansowo pracowników.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL