Sprawozdanie z III Pomorskiego Forum Solidarności Klimatycznej

27.07.2022

5 lipca w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku miało miejsce III Forum Solidarności Klimatycznej im. Pawła Adamowicza. Spotkanie odbyło się w formie hybrydowej, jednak członkowie BCC mieli możliwość uczestniczenia w wydarzeniu osobiście.

Spotkanie rozpoczął Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, przedstawiając krótko ideę wydarzenia oraz działania związane z ochrona klimatyczną, jakie podjęto na terenie województwa pomorskiego.

Spotkanie składało się z czterech debat, z których każda dotyczyła innego zagadnienia. Pierwszym tematem był wpływ wojny w Ukrainie na przyspieszenie transformacji energetycznej w Europie. Debatę rozpoczęła wypowiedź prof. Jerzego Buzka, który w Parlamencie Europejskim odpowiada za tematy związane z bezpieczeństwem klimatycznym. Następnie prelegenci wskazali kluczowe wyzwania związane z realizacją Europejskiego Zielonego Ładu w kontekście wojny w Ukrainie, a także omówili niezwykle istotną kwestię przyspieszenia procesu odejścia od paliw kopalnianych i budowania gospodarki wodorowej.

Druga debata skupiała się na perspektywach rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, a w szczególności poszukiwaniach odpowiedzi na pytanie, jak będzie wyglądała transformacja energetyczna w Polsce w kontekście morskiej energetyki wiatrowej oraz jaki ma ona potencjał w naszym kraju.

W dalszej części wydarzenia poruszono temat adaptacji do zmian klimatu na poziomie lokalnym i metropolitalnym. Omówiono największe wyzwania dla samorządów związane z wdrażaniem Polskiego Zielonego Ładu, a także wprowadzenia narzędzi – również finansowych – niezbędnych dla wsparcia mieszkańców i samorządów w zakresie dostosowania się do wymagań sektora.

Ostatnia debata dotyczyła wpływu klimatu na rolnictwo i rolnictwa na klimat. Poruszono przede wszystkim zagadnienia związane ze zmianami klimatu, w tym niecodziennych zjawisk pogodowych, które maja kluczowe znaczenie dla rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego. Prelegenci dyskutowali również nad strategią Unii Europejskiej „Od pola do stołu”, a także przeprowadzili rozmowę na temat zrównoważonego rybołówstwa. W tej części wydarzenia uczestniczył jeden z członków Loży Gdańskiej BCC, Prezes Zarządu Goodvalley Agro S.A. Grzegorz Brodziak. Niezmiernie ważne jest, że członkowie Business Centre Club angażują się w działania związane z ochroną klimatu i aktywnie uczestniczą w projektach z tym związanych.

Z niecierpliwością czekamy na kolejną edycję Pomorskiego Forum Solidarności Klimatycznej im. Pawła Adamowicza i wierzymy, że w przyszłym roku szeregi prelegentów zostaną zasilone przez wielu przedstawicieli firm członkowskich Business Centre Club.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL